Valné shromáždění Českého spolku v Košicích
schvaluje:
Zprávu o činnosti Českého spolku v Košicích za rok 2016 včetně zprávy o činnosti MK Michalovce
Zprávu o hospodaření Českého spolku v Košicích za rok 2016
Zprávu revizní komise za rok 2016
Členský příspěvek na rok 2018 ve výši 15 € pracující členové, 10 € nepracující členové
Návrh činnosti Českého spolku v Košicích na rok 2017

V Košicích 18. 3. 2017
MUDr. Dagmar Takácsová
předsedkyně Českého spolku v Košicích

Dokumenty ČSKEUsnesení Valného shromáždění Českého spolku v Košicích ze dne 18. 3. 2017