Valné shromáždění Českého spolku v Košicích
schvaluje:
1. Zprávu o činnosti Českého spolku v Košicích za rok 2017
2. Zprávu o hospodaření Českého spolku v Košicích za rok 2017
3. Zprávu revizní komise za rok 2017
4. Členský příspěvek na rok 2019 ve výši 15 € pracující členové, 10 € nepracující členové
5. Návrh činnosti Českého spolku v Košicích na rok 2018

volí
orgány Českého spolku v Košicích ve složení:
Předsedkyně:
MUDr. Dagmar Takácsová
Předsednictvo:
Miluše Babjáková, Eva Balušíková, Ing. Pavel Doležal, Ing. Jiří Gregorek, Mgr. Marie Harmatová,  Alena Királyová, Marie Koscelanská, Robert Morvay, Růžena Kulichová, Mgr. Michala Mačáková, Mgr. Šárka Popelková, Jitka Smrigová, Miroslav Šrámek, MUDr. Dagmar Takácsová, Eva Timcsáková, Jiřina Tóthová, Ing. Božena Trautenbergerová, Jiří Zaťovič
Revizní komise:
Ing. Jiří Husák, Ing. Blanka Kuzmová, Ing. Věra Meďašová
Delegáti Valného shromáždění Českého spolku na Slovensku:
MUDr. Dagmar Takácsová, Marie Koscelanská, náhradníci Ing. Jiří Gregorek, Jiřina Tóthová

V Košicích, 24. 3. 2018
MUDr. Dagmar Takácsová
předsedkyně Českého spolku v Košicích

Dokumenty ČSKEUsnesení Valného shromáždění Českého spolku v Košicích ze dne 24. 3. 2018