Nejdříve velké poděkování všem, kteří zorganizovali letošní poznávací zájezd do České republiky, do Prahy a okolí. Byl jsem nejstarším účastníkem a bylo mi velkou ctí, že jsem měl možnost v rámci programu uskutečnit i své dva osobní cíle.
PRVNÍM bylo spatřit na vlastní oči soutok Labe a Vltavy. Tento soutok je významnou dominantou města Mělník. Nejkrásnější pohled je z terasy u mělnického zámku. Vyhlídka na soutok je oblíbeným místem setkávání. Do řeky Labe se zde vlévá nejen Vltava, ale i vltavský plavební kanál. Vzhledem k tomu, že je jejich soutok zřetelnější nežli soutok Labe s Vltavou, bývá průplav návštěvníky často mylně považován za Vltavu. Při pohledu shora vidíme, jak se do Labe nejprve vlévá Vltava a teprve potom se připojuje průplav, který je užší. Z vyhlídky můžete vidět nejen soutok řek, ale také vinici svaté Ludmily a posvátnou horu Říp. Pro mne, jako muzikanta, bylo nezapomenutelným zážitkem společné zpívání Mělnické polky, podbarvené foukací harmonikou Juraje Čičváka. Moje poděkování patří Milušce Babjákové, že to tak pěkně zorganizovala.

„Vím, kde se stýká tam u Mělníka
tok řeky Labe s Vltavou,
stráně vonící révou zrající
zpívají polku jásavou.

Mám jedno přání: ať spěchá zrání,
vždyť víno radost rozdává
a sklenku vína nám připomíná
ta polka jásavá.“

DRUHÝM životním přáním, které souvisí s tím, že jsem Čech, bylo vystoupat na posvátnou horu Říp. Výstup se mi podařilo uskutečnit na jeden zátah. V této souvislosti chci poděkovat Jirkovi Gregorkovi, který zorganizoval, spolu s Vandou Čičvákovou a třemi dalšími kolegy, scénku o příchodu praotce Čecha na horu Říp.
Počasí nám celou dobu přálo, bylo skutečně báječné. Program byl jedinečný, ubytování i strava úžasné a cestování, díky řidiči, bylo téměř životním zážitkem.
Ještě jednou upřímně děkuji organizátorům zájezdu.

Jirka Novotný

Podzimní akademie 2017
Podzimní akademie - archivVím, kde se stéká tok řeky Labe s Vltavou