Po vánoční a novoroční přestávce se nás sešlo v klubu poměrně dost. Určitě se nám zachtělo si promluvit se svými známými o průběhu svátků, ale také si poslechnout více o programu Společenského klubu na rok 2010.
Organizátorka klubu připomenula událost, která se nás, dříve narozených, smutně dotkla právě před Štědrým dnem, a to úmrtí herečky Mileny Dvorské. Zavzpomínali jsme na její filmové role, hlavně na modrookou Marušku v klasické filmové pohádce Byl jednou jeden král, ale i další role.
Potom už jsme se věnovali programu na rok 2010, hlavně zájezdům. Mimo plán Společenského klubu by se měl konat zájezd (pravděpodobně vlakový) dne 18. září 2010 do Žiarské doliny k uctění památky obětí Západních Tater na symbolickém hřbitově v závěru této doliny u Žiarské chaty. Společný výstup trvající zhruba 1½ hodiny mírným stoupáním pořádá Český spolek na Slovensku společně s Českým spolkem v Liptovském Hrádku pro zájemce z řad Čechů na Slovensku již tradičně.
Podle plánu se uskuteční pravděpodobné dne 8. května 2010 autobusový zájezd „Po stopách českých vojáků na severovýchodním Slovensku“. O těchto dvou akcích budete včas informováni zasláním pozvánek poštou nebo e-mailem.
Ostatní akce se budou konat tak, jak je uvedeno v plánu činnosti. Pokud chcete bližší informace na plánované aktivity Společenského klubu, jsme vám k dispozici každý čtvrtek od 15:00, případně po dobu úředních hodin v Českém spolku v Košicích.

Miluše Babjáková

Klubové akceVítáme nový rok