HLASOVÁNÍ V ZAHRANIČÍ

Volič může hlasovat v zahraničí ve zvláštním volebním okrsku při zastupitelském a konzulárním úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále jen „zastupitelský úřad“). Ve Slovenské republice tedy bude možné hlasovat na Velvyslanectví České republiky v Bratislavě.

Veškeré podrobnosti spolu s návodem, jak se zapsat do sezanmu voličů a využít tak své volební právo v nadcházejících volbách najdete na stránkách Velvyslanectví ČR na Slovensku:

VOLBY do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 8. – 9. října 2021: Dne 29. srpna 2021 končí lhůta pro zápis do seznamu voličů! | Velvyslanectví České republiky v Bratislavě (mzv.cz)

DokumentyVolby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – lhůta pro zápis do seznamu voličů končí 29. 8. 2021