Předneseno na Valném shromáždění Českého spolku v Košicích dne 20. 3. 2010.

Dokumenty ČSKEVýroční zpráva o činnosti Českého spolku v Košicích za rok 2009