Předneseno na Valném shromáždění Českého spolku v Košicích dne 20. 3. 2010.

Vážení členové Českého spolku v Košicích,
dovolte, abych vám předložila zprávu o činnosti Spolku za rok 2009.
Rok 2009 byl rokem, v němž uplynulo 15 let od řádného ustanovení Českého spolku na Slovensku jako občanského sdružení české národnostní menšiny ve Slovenské republice. Jeho jednotlivé regionální organizace se v roce 2005 transformovaly na samostatné regionální spolky. Český spolek v Košicích tedy v roce 2009 pracoval jako samostatný právní subjekt už pátým rokem…

Výroční zprávyVýroční zpráva o činnosti Českého spolku v Košicích za rok 2009