Nedávno nás opustili dva věkem nejstarší členové prvního výboru Českého spolku Žilina, kteří svým aktivním zájmem a obětavou činností, v nejužší spolupráci s iniciátorem vzniku ČS Žilina Ing. arch. Antonínem Stuchlem, podporovali již od roku 1993 velkým dílem zahájení činnosti i další kulturně-společenské aktivity spolku v následujících 25 letech jeho existence.
Nedlouho po sobě se s námi rozloučil nejdříve Ing. Evžen Protivínský CSc., s jehož obdivuhodným celoživotním elánem se někteří členové Českého spolku na Slovensku mohli setkat při našich podzimních setkáních na Roháčích u Žiarské chaty, jindy zase na kulturních akcích. Při řešení problémových životních situací se často inspiroval slovy z písní Jaroslava Ježka, zřejmě i z téhož důvodu měl pro společnost kolem sebe vždy nějaký úsměv – taková byla jeho životní filozofie. Zanechal nám také svůj nezapomenutelný názor na závěrečné období života v důchodu: „Stáří – to není pro zbabělce!“
Se zpožděním jsme se dozvěděli také o odchodu další spolehlivé a obětavé členky výboru, naší bývalé hospodářky, paní Marie Petrželkové, které bylo dopřáno i přes narůstající zdravotní potíže dožít se 1. března loňského roku pro mnohé nedosažitelného jubilea 100 let. Bohužel jsme ji však kvůli protiepidemickým covidovým opatřením nemohli navštívit osobně, stisknout ruku a poděkovat jí za velký kus práce, kterým v začátcích spolku až do věku 75 let podpořila jeho existenci.

Délka života každého člověka má svou hranici. S vědomím této skutečnosti prosíme o osobní vzpomínku ty z vás, kteří jste se v uplynulých 25 letech měli možnost s našimi spolupracovníky setkat.
Děkujeme jim za přátelství i za to, že obětovali svůj čas našemu společenství. Děkujeme také za jejich podporu udržování generačního a především jazykového a kulturního spojení s naší mateřskou zemí, které je pro občany českého původu v našem regionu, kteří se stali v roce 1992 po rozdělení společného státu Čechů a Slováků českou národnostní menšinou, velmi důležité. Svým postojem a obětavou prací pro členy spolku si získali stálé místo v našich vzpomínkách.
Čest jejich památce!

Členové Místního klubu a bývalého ČS v Žilině

(text a foto Svatopluk Pach, Místní klub Žilina)

Regionální České spolkyČeský spolek ŽilinaVzpomínka na přátele a spolupracovníky