Ani si už vlastně detailně nevzpomínám, jak v Českém spolku v Košicích před mnoha lety vznikla tradice pravidelných českých bohoslužeb, ale mezi iniciátory patřila tenkrát i Zdena Hloušková. Ve výboru Spolku potom o oblast duchovní činnosti dlouhá léta svědomitě pečovala. Český spolek v Košicích s finanční pomocí České republiky v roce 2001 opravil zanedbanou kapličku sv. Jana Nepomuckého na Dolním Bankově a byla to hlavně Zdena, která týden co týden dohlížela, aby byla kaplička stále hezky upravená a v pořádku. I později, kdy už měla problémy s chůzí, konala svou práci pravidelně a svědomitě. Každý rok vždy včas zařídila vše potřebné, aby se k svátku onoho světce, ale i k svátku hlavního českého patrona, sv. Václava odsloužila česká bohoslužba, postupně během času se začaly sloužit české mše i každý sobotní podvečer zpočátku v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova (u jezuitů) na Komenského ulici, později v Geriatrickém ústavu sv. Lukáše a přibyla také každoroční zádušní mše za zemřelé členy Českého spolku. Dělala to všechno s jakousi samozřejmostí a neokázalostí, svou víru si nosila v hloubce srdce. Léty přibývalo zdravotních těžkostí, ale nesla je s velkou trpělivostí a odevzdaností a nestěžovala si. Usměvavá, plná radosti, pro každého měla slovo povzbuzení a naděje. Potkali jsme se ještě na letošní svatojanské bohoslužbě v předvečer svátku, ve středu 15. května. Její radost z toho, že to byl krásný duchovní zážitek, byla nakažlivá. A v neděli odešla. Už je se svým milovaným manželem Františkem a s dcerou Irenkou, kteří ji o několik let předešli. Zdeno, děkujeme za to, že jsi byla!

Dagmar Takácsová

 

S dlouholetou členkou předsednictva Českého spolku v Košicích, Zdeňkou Hlouškovou, která zemřela v neděli 19. května 2024 se rozloučíme při pohřební mši sv. v kostele Kráľovnej pokoja, ul. Milosrdenstva v Košicích, ve čtvrtek 23. 5. 2024 v 15.00 hod.

Společenská kronikaVzpomínka na Zdeňku Hlouškovou