Ľubovnianska knižnica v spolupráci s Českým spolkem v Staré Ľubovni, řeckokatolickou farností ve Staréj Ľubovni a Ľubovnianskym muzeem připravili společne v poslední červnový pátek vzpomínkový večer zasvěcený sv. Cyrilu a Metoději a jejich příchodu na území Velké Moravy před 1150 lety. Akce byla realizována z finančních prostředků Ministerstva kultury Slovenské republiky v krásnem prostředí interiéru řeckokatolického Chrámu Matky Ustavičné Pomoci v Staré Ľubovni. Součástí programu byl Proglas zarecitován v staroslovienštině, shrnutí života a díla sv. Cyrila a Metoděje v podání autora a současně správce řeckokatolické farnosti ThLic. Andreja Mariána Pacáka CSsR – Otce Mariána. Nosnou částí programu bylo vystoupení Ženského sboru Českého spolku v Košicích. Účinkování pěveckého ženského sboru dodalo celé akci profesionální lesk. Účastníci vzpomínkového večera odcházeli z chrámu s pohlazením duše a příjemným pocitem lehkosti před nastávajícim víkendem.

Mgr. Ivana Šipošová
Ing. František Grúber

pozn.: V archivu Ľubovnianské TV jsme našli záznam z koncertu, nabízíme vám ho ke zhlédnutí.

 

 

aktuaizováno 30. ledna 2021

Regionální České spolkyČeský spolek Stará ĽubovňaVzpomínkový večer ve Staré Ľubovni