V pátek dne 28. září 2012 jsme zahájili Dny české kultury v Košicích a to slavnostní bohoslužbou ke cti českého patrona — svatého Václava, která se konala v krásné gotické kapli svatého Michala Archanděla. Svatý Václav je postavou, která provází české dějiny více jak tisíc let. Svou statečností a moudrostí zachránil nezávislost české země, která byla na pokraji záhuby. Byl to kníže příkladného křesťanského života.
Bohoslužbu celebroval důstojný pan kaplan Mgr. Slavomír Engel. V homilii nás zavedl na místa, která nám dodnes připomínají tohoto světce — jako Václavské náměstí v Praze, nebo Starou Boleslav, kde vévoda Václav podstoupil mučednickou smrt.
Pan kaplan nás vyzval k prohloubení a upevnění křesťanské víry a k lásce k našemu nejvyššímu Králi nebe i země a Stvořiteli světa. Posilu máme čerpat z Božího slova a Eucharistie.
K hlubokému duchovnímu zážitku přispěl pan Borovský sólovým zpěvem písně Josefa Resla „Svatý Václave“.
Bohoslužbu jsme zakončili Svatováclavským chorálem.

Zdena Hloušková

Ze života spolkuChraň nám v míru zem i víru, svatý Václave!