Tlačová správa/ tisková zpráva

Zachráňte české televízne vysielanie na Slovensku

Organizácie českej národnostnej menšiny v SR sa včera v poobedňajších hodinách obrátili otvoreným listom na predstaviteľov verejnej moci v Slovenskej republike a Českej republike s prosbou, aby pomohli zabrániť pripravovanému zrušeniu vysielania staníc Českej televízie na území Slovenskej republiky. K predmetnému zrušeniu má prísť už 27. 7. 2023 a dôvodom je tlak súkromných televízií Markíza a Joj na slovenských operátorov, šíriacich predmetné vysielanie. Dôvody menovaných súkromných televízií sú ekonomické a právne a berieme ich na vedomie.
Česká menšina v SR a s ňou ostatná verejnosť prídu o objektívne a dostatočné spravodajstvo a publicistiku z ČR i zo sveta, o české kultúrne, dokumentárne a vzdelávacie programy, ktorých úroveň je v Českej televízii vysoká.
Poukazujeme však najmä na nesmierne závažný fakt, že týmto krokom sa napáchajú nenapraviteľné škody na vzájomnej jazykovej zrozumiteľnosti, kultúrnych, spoločenských a politických vzťahoch oboch štátov, ktoré často politici oboch strán označujú ako nadštandardné.
Slovenská verejnosť o fakte pripravovaného zrušenia dosiaľ nie je informovaná.
Otvorený list bol zaslaný mailom týmto inštitúciám
ČR: prezident republiky, predseda vlády, predsedníčka Poslaneckej snemovne, predseda Senátu PČR, predseda Senátnej komisie pre krajanov v zahraničí, minister zahraničných vecí, minister kultúry a veľvyslanec ČR v SR
SR: prezidentka republiky, predseda vlády, predseda NR SR, splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny, minister zahraničných vecí, ministerka kultúry, veľvyslanec SR v ČR.
K otvorenému listu sa dnes pripájajú písomne regionálne organizácie českej menšiny a list v písomnom formáte bude zajtra zaslaný menovaným predstaviteľom poštou.

Bližšie informácie: MUDr. Dagmar Takácsová, 0907 959 758, dagmar.takacsova (c) outlook.sk

Otvorený list Zachráňte české televízne vysielanie na Slovensku

 

 

AktuálněZachráňte české televízne vysielanie na Slovensku