V prosinci 2021 jsme v klubovně Českého spolku v Košicích otevřeli výstavu Fragmenty z české historie III. Tentokrát prezentujeme období přicházející v Čechách po vládě Lucemburků, od nástupu Habsburků na český trůn, nevyjímaje krále Ladislava Pohrobka (na půl Habsburka a na půl Lucemburka), přes vládu krále Jiřího z Poděbrad a období Jagelonců, až po několik století dlouhé působení Habsburků na českém trůnu. Připomeneme si výrazné období panování Rudolfa II. a vše uzavřeme vládou Marie Terezie. Fragmenty dokumentů z tohoto období českých dějin připravila Šárka Popelková a výstavu instalovali členové spolku jako součást projektu Česká kultura v malém.
Trvání výstavy, s ohledem na protikovidová opatření, prodlužujeme minimálně do konce února 2022. Kancelářské prostory jsou přístupné v pondělí od 10:00 do 13:00, ve středu od 13:30 do 16:30 a ve čtvrtek od 10:00 do 13:00, kdy si tuto výstavu můžete prohlédnout.
Pozn.: Současně můžete návštěvu spolku využít také k úhradě členských příspěvků na rok 2022.

Jiří Gregorek

Česká kultura v malémZajímá vás historie?