Nový velvyslanec České republiky na Slovensku, Jakub Karfík pozval v polovině letošního ledna do své bratislavské rezidence na pracovní oběd předsedu Českého spolku na Slovensku a předsedy jednotlivých regionálních Českých spolků.

Kromě pana velvyslance byli přítomni také další zástupci velvyslanectví, velvyslanecký rada Olga Kollertová  a II. tajemník velvyslanectví Marek Pavlík. Z regionálních spolků se omluvil pouze Český spolek v Popradu. Zástupci české komunity představili svoje sdružení, informovali pana velvyslance o programech, které každoročně pořádají pro své členy i ostatní kulturní veřejnost, o záměrech pro rok 2010, o zájmech a prioritách komunity i dalším směřování spolkové činnosti. Neopomenuli ani některé aktuální problémy a jejich možná řešení.

Rozhovory proběhly v otevřeném duchu a v atmosféře vzájemné důvěry a snahy o prospěch a rozvoj kulturního a společenského života české národnostní menšiny.

Dagmar Takácsová, předsedkyně Českého spolku v Košicích
foto Ing. Svatopluk Pach

Český spolek na SlovenskuZástupci Českých spolků přijati velvyslancem ČR