Zdá se to neuvěřitelné, ale je to tak. Naše zakládající členka, neúnavná spolupracovnice a donedávna i platná členka našeho kontaktního týmu, se kterou jste se pravidelně setkávali v kanceláři Českého spolku v Košicích, paní Alena Šiklová se právě dnes dožívá kulatého jubilea. Krásná devadesátka!

Přejeme jí jménem spolku a všech kamarádů a známých hodně zdraví, duševní pohody, chuti stále něco objevovat, dobré nálady a úsměv na tváři.
Těšíme se na to, až tato divná doba pomine, že se budeme zase setkávat na posezeních a přednáškách společenského klubu. A určitě dojde i na ten dort, bez kterého žádná pořádná oslava být nemůže. Nebo raději kremrole?

V rádiu se k životnímu jubileu kromě přání pouští také písnička. Myslím, že ta, kterou jsme vybrali, naši jubilantku potěší.

Společenská kronikaZdá se to neuvěřitelné!