Jedním z nejlepších prostředků, jak umělecký soubor může získávat nové zkušenosti, nabývat větší jistotu projevu, slyšet nové skladby, navázat tvořivé kontakty, jsou jistě pěvecké festivaly. Jedním z nich jsou Foersterovy Osenice. Každé dva roky jej v srdci malebného Českého ráje pořádá Unie českých pěveckých sborů a obec Dětenice spolu s několika okolními obcemi. Ženský sbor Českého spolku v Košicích na tomto festivalu, věnovaném památce významného českého skladatele Josefa Bohuslava Foerstera účinkoval již podruhé. Také letos v červnu dobře obstál v konkurenci šesti dalších sborů a byl jediným zahraničním účastníkem festivalu. Sborovou tvorbu Dvořákovu, Janáčkovu i Foersterovu předvedl v programu úvodní bohoslužby a společného koncertu všech zúčastněných sborů v Osenicích a také na večerním koncertu v obci Libáň. Pro zajímavost uvádím, že farářem v této obci je bardějovský rodák, jemuž jsme koncertem v jeho farním kostele způsobili neskrývané potěšení. Velmi krásný umělecký dojem ze společného koncertu v Osenicích ještě umocnilo citlivé průvodní slovo známého českého herce Alfréda Strejčka, s citacemi několika velikánů lidského ducha, jako Komenský, Saint – Exupéry, Márquez a dalších. Závěrečné tři skladby koncertu v podání všech sedmi zúčastněných sborů spojily na pódiu víc než dvě stovky hlasů v nádherný a mohutný čtyřhlasý zvuk. Den strávený na festivalu byl posledním dnem koncertního zájezdu sboru, který ve dnech předcházejících účinkoval nejprve v Praze v Českém muzeu hudby a poté v Jičíně. Tam přijel na pozvání smíšeného pěveckého sboru Foerster při Lepařově gymnáziu v Jičíně, s kterým spojuje Ženský sbor Českého spolku v Košicích dlouholeté přátelství i společné koncerty v minulosti. Setkání bylo i příležitostí dohodnout další spolupráci a tak, pokud vše půjde dobře, přivítáme sbor Foerster v příštím roce v Košicích.
Pražský pobyt sboru jsme využili také na velmi srdečnou a příjemnou návštěvu v Československém ústavu zahraničním. V jeho velmi vkusně renovovaných prostorách nás přijal předseda pan Jaromír Šlápota. Členky sboru se zájmem naslouchali vyprávění o činnosti instituce od jejího založení v době l. republiky až po dnešek. V Košicích není Československý ústav zahraniční neznámým pojmem. Pomník T. G. Masaryka a M. R. Štefánika stojí u nás jejich přičiněním a na koncertech sboru dodnes zní tóny elektronického klavíru s aparaturou, který byl před několika lety zakoupen z finančního příspěvku instituce. Také dětské a mládežnické tábory, zejména velmi úspěšný mládežnický tábor v Praze i jiné programy pro děti se konaly za jejich finančního přispění. Proto nás velmi potěšila zpráva, že Československý ústav zahraniční byl ustaven také v Bratislavě a už se těšíme na možné společné projekty.

Dagmar Takácsová, předsedkyně Českého spolku v Košicích
foto: František Řečinský

Ženský sborŽenský sbor Českého spolku v Košicích si prázdniny zasloužil