Významnou součástí činnosti Českého spolku v Košicích je jediný soubor české národnostní menšiny na Slovensku, Ženský sbor Českého spolku v Košicích, který také v roce 2009 výrazně přispěl k prezentaci české kultury a k dobrému jménu české komunity a to nejen na východním Slovensku. Nastudování nových skladeb i uvedení toho nejlepšího z dřívějšího repertoáru umožnilo uspořádání 17 vystoupení v průběhu celého roku.
Posluchači tak mohli ocenit například velice vydařené nastudování kantáty Bohuslava Martinů Otvírání studánek, uvedené 17. září na zahajovacím koncertu 3. mezinárodního krajanského festivalu v Praze, v překrásném prostředí Rytířského sálu Valdštejnského paláce, sídle Senátu Parlamentu ČR, kde se sešli zástupci krajanské komunity z celého světa. Stejný program předvedl sbor týž den ještě v Porotním sále Státního zámku v Jičíně a potom i na slavnostním koncertu k 15. výročí Českého spolku na Slovensku, v Moyzesově síni v Bratislavě. Uvedením této známé kantáty jsme si připomenuli 50. výročí skladatelovy smrti.
Obec Čaňa si v období těsně před Velikonoci vyžádala uvedení Pergolesiho kantáty Stabat Mater a dlužno říci, že málokde je tak skvělé a vděčné publikum, které hudbou přímo žije.
K nezapomenutelným zážitkům pro členky sboru patří vždy vánoční koncerty. V roce 2009 jsme zpívali pro posluchače v Martině, Michalovcích, Margecanech a Košicích. Obecenstvo bylo nadšeno zejména novou, roztomilou pastorelou s názvem Náchodská pastorela, osmihlasým Rorando coeli Jana K. Vodňanského i Cantique de Noel skladatele Adama. K vysoké interpretační úrovni a k přitažlivosti programu koncertů zajisté přispělo také spoluúčinkování sólistů, jako jsou člen Opery ŠD v Košicích Marián Lukáč, Andrej Kuľbaga, Tibor Vince i komorních orchestrů Musica Iuvenalis a Camerata Letitiae.
Všem členkám sboru, jeho dirigentce, Olze Varínské, oběma korepetitorkám – Janě Takáčové a Márii Uhrínové, triu sboru – K. Heumannové, M. Haberlandové, M. Petrócziové, těm, kdo se starají o organizační záležitosti a dokumentaci – I. Kurčákové, A. Karafové, D. Petrušové, O. Longauerové i všem spoluúčinkujícím patří velké poděkování.

Dagmar Takácsová, předesedkyně Českého spolku v Košicích

Ženský sborŽenský sbor má za sebou další úspěšný rok