Navštívit tuto košickou lokalitu jsme se rozhodli, když jsme zjistili, že se tam možná nachází pozůstatek busty T. G. Masaryka, konkrétně její podstavec. Vzbudilo to naši zvědavost a tak zájemci z řad našeho Společenského klubu zavítali 26. 5. 2016 do míst zvaných starými Košičany Malá Praha.
My, křtění vodou českých a moravských řek a žijící v Košicích od 50. a 60. let minulého století tuto lokalitu známe. Jak by ne, když nám připomínala domov. Starými Košičany byl název běžně užíván. Později, s velkým nárůstem nových sídlišť a novými obyvateli, se pojmenování naší „Malé Prahy“ jaksi ztratilo. A tak dnes tento název oslovuje málo mladých lidí. Přitom jde o jakousi oázu v širším centru Košic, která hodně připomíná česká města. Architekturu a veškerý bytový a životní komfort první republiky.
Jde o dva bytové komplexy ohraničené ulicemi Jarná, Zimná, Jesenná a Letná. Domy tvoří dva velké obdélníky, uprostřed s velkými dvory. Dva domy od sebe odděluje Zimná ulice. Jednalo se o nájemní byty pro železničáře – zaměstnance Košicko-bohumínské dráhy. Samozřejmě, že mezi nimi bylo hodně odborníků z Čech, nebylo divné slyšet zde slovenštinu, maďarštinu, češtinu i němčinu. Tento krásný a typický kolorit se zachoval po celou dobu první republiky, až do zabrání Košic horthyovským vojskem. A většina Čechů, kteří po zabrání odešli ze Slovenska, bydlela právě zde.
Je zajímavé projít se těmito místy, zvláště projít dvory a představit si, jak se zde měnil během minulých let každodenní život. Ještě do 90. let minulého století patřila tato obytná lokalita městu Košice, avšak s dispozičním právem Železnic Slovenské republiky. Poté si nájemníci byty odkoupili, vlastníci se měnili, takže dnes už tady není památky po někdejší železničářské stavovské cti.
Každodenní život v Košicích – na Malé Praze – všední radosti a starosti zdejších rodin, krásně opisuje MUDr. Zoltán G. Meško v knize Po stopách časov zašlých… dávno minulých. Z této knihy jsme či četli úryvky, sedíce v chládku před domy. Kniha je k zapůjčení v knihovně Českého spolku v Košicích a doporučujeme ji každému, kdo se zajímá o život v Košicích 20. a 30. let minulého století.
A socha T. G. Masaryka? Ve dvorech uvedené Malé Prahy jsme nenašli nic, co by sochu nebo bustu připomínalo. Avšak po upozornění místních obyvatel jsme zašli do dvora bývalých „bankovních domů“ nacházejících se vedle Malé Prahy a objevili jsme torzo – podstavec. Starší paní – starousedlice – nám potvrdila, že zde busta T. G. Masaryka opravdu stála, nic o jejím dalším osudu jsme se ale nedozvěděli.

Miluše Babjáková

Klubové akceZnáte „Malou Prahu“ v Košicích?