Český spolek v Starej Ľubovni je nejmladším na Slovensku. Má však již 38 členů a zdárně rozbíhá svoji činnost. Jsme otevření pro všechny občany Slovenska, nejen pro Čechy, Moravany a Slezany ale i pro Slováky a všechny etnika žijíci na Slovensku. Tato filozofie otevřenosti se nám ukázala jako správná. Koncem února jsme společně oslavili konec masopustu. Za hojné účasti naších členů a sympatizantů jsme si povyprávěli o o masopustních zvycích v některých oblastech bývalého Československa. Naše ženy usmažily tradiční koblihy a ochutnali jsme i moravské víno. Nechyběly ani maškary a tanec při reprodukovné muzice. Mnoho naších členů rádo zpívá a tak se tóny českých, moravských a slovenských lidových písní nesly dlouho do dáli.
Zapojili jsme se též do organizace výstavy pohádkového krtečka od malíře Zdeňka Milera s vernisáží a promítáním pohádek. Spoluorganizovali jsme i setkání se spisovatelem Antonem Laučekem v naší knihovně. Někteří naši členové mají přečteny některé jeho knihy a mohli tedy s ním kvalifikovaně diskutovat. Společně s knihovnou jsme zrealizovali akci s názvem Malý velikonoční jarmark spojený s velikonočními zvyky a tradicemi. Přicházejíci měsíc květen o kterém se říká, že je nekrásnější v roce se stal příležitostí k uspořádání majálesu. Opět jsme si vyměnili poznatky o prvomájových lidových zvycích a tradicích v různých regionech bývalého Československa a odznela i lyrická část Máchova Máje. Nechyběly ani Mariánské písně, protože květen je mariánský měsíc. Program pokračoval společenským posezením při konzumaci cukroví a vinného moku, přirozeně nemohl chybět ani zpěv. 16. května se část našich členů a sympatizantů aktivně zúčastnila na akci Noc literatúry, byly předneseny básně i próza. V sobotu 23. 6. jsme v naší knihovně přivítali členy Českého spolku z Košic. I když jsme se většinou viděli poprvé bylo to velmi neformální a srdečné setkání. V stručnosti jsme je obeznámili s práci našeho českého spolku a se situací v našem okresním městě a v regionu. Po krátké exkursi v knihovně následovala prohlídka Ľubovnianského hradu.
V den sv. Jana Křtitele, tedy 24. června jsme uspořádali posezení u ohně v zámeckém parku ve Strážkách. Opekli jsme si klobásy a bylo velmi zajímavé si vyslechnout informace o zvycích a obyčejích spojených s letním slunovratem a svátkem svatého Jana Křtitele. Počasí se vydařilo a tak jsme si s radostí prohlédli zámecký park s krásnymi vzrostlými stromy a uměleckými díly. Nemohli jsme přirozeně vynechat ani prohlídku zámku, kde nás okouzlily především Medňanského obrazy. V pozdním odpoledni jsme se společně spokojení vraceli vlakem do Starej Ľubovne.

Ing. František Gruber

Regionální České spolkyČeský spolek Stará ĽubovňaZvyky a tradice