V dubnu letošního roku oslavila vzácné životní jubileum dlouholetá členka předsednictva Českého spolku v Košicích i výboru předcházející košické regionální organizace ČSnS, paní Alena Šiklová. Za ta léta vykonala mnoho dobrovolné práce v prospěch české komunity a dodnes ještě pomáhá při službách ve spolkové kanceláři. Milá Alenko, děkujeme za všechnu dosavadní práci, za laskavý a trpělivý přístup k životu a lidem, který nám je příkladem. Přejeme Ti další léta plná zdraví, pohody a radosti.

 Předsednictvo Českého spolku v Košicích

Společenská kronikaBlahopřejeme