Letos v sobotu 1. července jsme si už po třetí v programu Česká hudba v průběhu století připomněli upálení mistra Jana Husa v kostele ve Svinici. Do roku 2014 jsme si toto výročí připomínali v opravených rozvalinách husitského kostelíka v Lúčce u Rožňavy. I když tamní místo má určitě genius loci husitské doby, kostel ve Svinici má prvotřídní akustiku. Historii kostela si můžete osvěžit v článku z roku 2015.

Právě výborná akustika nás vede k tomu, abychom v interiéru tohoto kostelíka, pod vzácnými starými freskami pořádali program projektu pod názvem Česká hudba v průběhu století.
Slavnostní program začal v odpoledních hodinách, kdy sluníčko pomalu mířilo za obzor a kolem kostela probleskovaly jeho poslední paprsky. Paní Růžena Kulichová, předsedkyně Rady starších při Církvi československé husitské, náboženské obci v Košicích, přivítala zástupce jednotlivých církví – ThDr. Jana Hradila, biskupa CČSH z Bratislavy, Prof. Dr. Pavla Drába, zástupce Ekumenického společenství církví z Košic, Dr. Jána Hrušku, seniora Košického seniorátu ECAV z Vyšné Kamenice, Ing. Michala Bargera, zástupce Bratrské jednoty baptistů z Košic a Mgr. Pavla Jaša, kaplana Reformované křesťanské církve ve Svinici. Přivítala všechny návštěvníky z Českého spolku v Košicích a z okolí.
V první části programu se konala bohoslužba CČSH s ekumenickou účastí, kterou celebroval Mgr. Miroslav Táborský. V kázání ThDr. Jan Hradil vyzdvihl úsilí mistra Jana Husa o očistu církve a pevnost jeho víry. Sttaré náboženské písně, které během bohoslužby zazněly, krásně hudebně doprovázela kantorka paní Andrea Dolgošová. Zpěv zněl v prostorách kostelíku opravdu impozantně.
V druhé části programu vystoupil smyčcový orchestr Musica Iuvenalis z Košic se skladbami českých autorů M. Zelenského (Benedicimus Deum coeli) a L. A Koželuha (Andante). Vyvrcholením bylo vystoupení smíšeného pěveckého sboru Slezské univerzity Harmonia z Polska. Tento sbor se účastnil letošního ročníku festivalu Schengenský poledník, což bylo zárukou vynikajícího zážitku. Zazněly upravené lidové písně a skladby od českých autorů – J. Gavlas Šumí dolina, M. Hronek Prší, prší, Z. Myrkoš Bude večer, Z. Lukáš Tolita toten.
Obě hudební tělesa vedl dirigent Igor Dohovič, která s námi dlouhodobě spolupracuje na hudební části projektu. Roky nás provází také hudební těleso Musica Iuvenalis a jeho hosté na slavnostních koncertech v Lúčce nebo ve Svinici a návštěvníci odcházejí z koncertů vždy nadšení. Každý ročník svojí kvalitou překonává ten předešlý.

Text: Miluše Babjáková

Ze života spolkuČeská hudba v průběhu století opět ve Svinici