Mecenáška umění Meda Mládková – Sovovy mlýny a Museum Kampa

Více než hodina strávená nad knihou o Medě Mládkové nám v klubu 25. května 2023 utekla velice rychle. Jednak je to výborně napsaná kniha, velice zajímavé téma a hlavně se krásně poslouchalo vyprávění obsahu knihy z úst naší členky Jarky Sedlákové. Zpaměti a pěknou češtinou.
Pokusím se dát její vyprávění do časopisu. Meda Mládková byla Češka, od které bychom si měli vzít návod k bohatému a smysluplnému životu kdekoliv žijeme.
Meda se narodila v roce 1919 v severních Čechách, v Zákupech u České Lípy. Její tvořivý život se formoval už v mládí. Zocelil ji vlastně otec, sládek, přísný až tyran. Při první možnosti odchází Meda z domova k tetě do Prahy. Ve škole měla nevalné známky, zato v taneční škole se prosadila. Živí se tancem ve varieté.
Přichází 2. světová válka, lidé mění své domovy. Na krátko nebo dlouho. Tak i Meda. Ve válce žije v Litvě i ve Vídni. V roce 1945 se vrací do Prahy, avšak zlá poválečná situace mezi lidmi, zvlášť zacházení s Němci, ji přiměje k odchodu do ciziny. Získává roku 1947 stipendium v Ženevě, a tak odchází do Švýcarska. Studuje jazyky, politologii a ekonomiku. Zakládá vydavatelství, které vydává exilové knihy.
Vdává se bez lásky, získává tím belgické občanství. Rozvádí se. Následuje pobyt v Paříži, kde poznává druhého manžela, Čecha, starého mládence. V Paříži nezahálí, nalézá místa pobytu umělců. Není pro ni těžké volat telefonem s Františkem Kupkou. I když modernímu umění nerozumí, vycítí, jak Kupkovy obrazy budou oceňované v budoucnosti. Kupka roku 1957 umírá, jeho manželka část obrazů věnovala Muzeu umění a část vyloudili zednáři.
Meda dostává další příležitost k uplatnění svých schopností. V roce 1960 její manžel dostává nabídku z USA pracovat v Mezinárodním měnovém fondu. Kupují v USA dům, kam převážejí umělecká díla z Paříže a sbírají dál. Jen Kupkových obrazů má 200. Meda si bere peněžní úvěr. Dům zvelebuje a velmi výhodně jej prodává. Získává peníze na splnění snu – zanechat po sobě Čechům něco památného a výjimečného.
Druhého manžela Jana Mládka pokládá za nejlepšího manžela. Může si plnit své sny. Společně získávají známosti s významnými osobnostmi. Její štěstí však zradí nemoc manžela. V roce 1989 na jaře umírá na rakovinu. Ještě před jeho smrtí se dohodli, že Meda založí Nadaci Jana a Medy Mládkových.
Listopad 1989 ji ujistil o trvalém návratu do Prahy. Angažuje se ve VPN, ale raději se věnuje získaným uměleckým dílům. Bojuje o jejich umístění do takových prostorů, kde by se staly pýchou Prahy. Město roku 1999 rozhoduje, že Medě Mládkové daruje na 99 let nájem v pamětných a vévodících budovách staré Prahy – v Sovových mlýnech na Vltavě.

Přes různé překážky včetně stoleté vody a povodně roku 2002 jsou mlýny zrekonstruované a po povodni opět opravené. S vystavenými získanými uměleckými předměty je roku 2012 museum slavnostně otevřeno. Vystavené je umění v hodnotě několika miliard korun.
To už má Meda požehnaný věk 93 let. Stále je však svěží, umí se stále nadchnout pro současné dění v umění a kultuře. V roce 2022 umírá jedna z nejvýznamnějších žen novodobých českých dějin ve věku 102 let.

Miluše Babjáková
foto Jiří Gregorek

Klubové akceMecenáška umění Meda Mládková – Sovovy mlýny a Museum Kampa