Doba vánoční je časem ztišení domovů i srdcí. Měli bychom se snažit, aby umlkli řeči útočné i obranné, rozčilené i mrzuté, aby bylo méně slov a více ticha. Je však jeden zvuk, který ticho neruší, který se do něho klidně vkládá – hudba. Zase se rozezní a je jiná, než jakou je slyšet po ostatní rok, je to hudba vánoční.
Snad se nám i letos podařilo navodit tu správnou předvánoční atmosféru tou krásnou vánoční hudbou a vánočními texty na našich tradičních Českých Vánocích – vánočním koncertě, který byl slavnostně zahájen jedenáctičlenným Fanfárovým souborem ZUŠ M. Hemerkové a Ženským sborem Českého spolku. Fanfárový soubor zahrál a ženský sbor zazpíval Händlovo Cantate Deo. Fanfárový soubor ještě umocnil předvánoční čas známou melodií Narodil se Kristus Pán.
Božena Němcová, která několikrát pobývala delší dobu na Slovensku, strávila zde i Vánoce a tak zaznamenala průběh Vánočních svátků na venkově. Naši hosté  měli možnost si vyslechnout popis různých už dávno zapomenutých vánočních zvyků slovenského lidu. Zapsala  i „Vánoční hru slovenských chlapců“ a to v obou jazycích, v češtině a trochu zvláštní slovenštině. B. Němcová nám nezanechala notový záznam zpěvů, které ke hře patří a tak anděla, baču, a pastýře  Fedora, Stacha, Viktora a Kuba  doplnil známými koledami ženský sbor. I další část programu patřila dětem – jejich zpívání a recitování.
Předělem svátečního odpoledne bylo  Händlovo  Concerto grosso. Posluchači si vyslechli mnohé nové písně s vánoční tématikou, patřilo mezi ně i krásné  Pie Jesu A. L. Webera se sólistkami sboru.  Novou skladbu zazpívalo i Ženské trio ženského sboru. Už deset let Ženský sbor Českého spolku doprovází na vánočních koncertech Komorní orchestr Camerata Letiticiae, stejnou dobu sólově nebo sólové party spolu se sborem zpívá i sólista opery Státního divadla v Košicích Marián Lukáč. Bylo pro všechny velkým zážitkem vyslechnout si v jeho podání za doprovodu komorního orchestru G. Cacciniho Ave Marii či Panis angelicus od C. Francka nebo  Canticu de Noel skladatele A. Adama, obě poslední i s ženským sborem.
Už potřetí na toto slavnostní odpoledne přijal pozvání člen Státní filharmonie v Košicích  K.Petróczi a A. Ličková. Pro letošní České Vánoce zvolili  Sonatinu pro housle a klavír  I. část od A. Dvořáka. Pan Petróczi připravil pro posluchače ještě jedno překvapení. Představil nám svou mladou a velice úspěšnou studentku  T. Šofrankovou a spolu zahráli Capriccio č. 1 pro dvoje housle H. Wieniawského.
J. Neruda napsal i jednu krátkou a málo známou  báseň s vánoční tematikou. Ta inspirovala  V. Trojana  ke složení Vánoční písně. Zazpívala ji sólistka  ženského sboru B. Sopková za klavírního doprovodu Z. Žegleňové. Slavnostní odpoledne ukončil tradičně Novoroční zpěv  skladatele J.T. Helda a Tichá noc. Účinkující byli odměněni dlouhotrvajícím potleskem vstoje plně obsazeného sálu. Ženský sbor Českého spolku vedla O. Varínska, uměleckým vedoucím komorního orchestru Camerata Letitiae byl M. Szakács. Slovem provázela M. Kučerová a M. Kolbašský. Spoluúčinkovaly děti členů Českého spolku v Košicích.
Není účelem tohoto článku vyjmenovávat všechny skladby, které odzněly na koncertě. Ale  už podle vyjmenovaných  a podle jejich interpretů čtenář, který na koncertě nebyl, může nabýt dojmu a vůbec se nebude mýlit, že i ten letošní vánoční koncert uspořádaný Českým spolek v Košicích byl krásný a snad trochu lituje, že se ho nezúčastnil.
Po koncertě se jako vždy  návštěvníci setkali v předsálí, aby si mohli vzájemně popřát příjemné prožití nadcházejících svátků. Malé občerstvení jim k tomu připravili členky a členové předsednictva Českého spolku v Košicích.

Eva Balušíková

České Vánoce 2012 obrazem
Společenská kronikaČeské Vánoce 2012 v Košicích