Připomenutí akademického malíře Otakara Štáfla začnu vlastní vzpomínkou. Jako rodačka z Prahy – Vinohrad jsem jako dítě sice nechápající, ale už si mnohé zážitky pamatující, zažila nálet na Prahu. Dodnes mi v uších zní hrozné sirény oznamující nálet. Dne 14. 2. 1945 však tyto sirény zněly o to hrozivěji, protože hned za jejich zvukem už padaly bomby. Pamatuji si, že jsme ledva stihli utéct do krytu – sklepa. Taktéž mi utkvělo v paměti, že tatínek po náletu šel na obhlídku a přišel s tím, které domy byly zničené a kdo v nich zahynul. Vzpomínal, že při náletu zahynul malíř, to mi utkvělo v paměti i když mi to nic více neříkalo.
V troskách domu na Mánesově ulici v Praze v den hrozného náletu zahynul malíř Otakar Štáfl se svou ženou.

Narodil se v roce 1884 v rodině řezbáře v Havlíčkově Brodě, odtud odešel studovat malířství do Prahy. Získal zaměstnání jako grafik, ilustroval knihy pro mládež. V roku 1927 se podruhé oženil se – v té době známou – spisovatelkou Vlastou Koškovou. Značnou část života prožil ve Vysokých Tatrách, kde si v roku 1920 zřizuje na Štrbském Plesu ateliér. V roku 1928 vydal cyklus 120 akverelů z Vysokých Tater. Od roku 1929 byli manželé Štáflovi spolunájemníky chaty u Popradského plesa. A právě zde se  v roku 1936 s přáteli pustili do stavby Symbolického hřbitova pod Ostrvou.
V roku 1938 byli manželé donuceni Slovensko opustit a odešli do Prahy. Za druhé světové války maloval různé české krajinky. A tak se dostáváme na začátek – k žalostnému konci života tohoto malíře. V troskách domu na Mánesové ulici v Praze zemřeli manželé. Torzo zůstalo i z jejich umělecko-historické knihovny.

V roku 1947 byla na Symbolickém hřbitovu umístěna pamětní deska s textem:
IN MEMORIAM
OTAKAR ŠTÁFL, maliar Tatier, zakladateľ symbolického cintorína
a tatranská pracovníčka VLASTA ŠTÁFLOVÁ

zahynulým v Praze 14. II. 1945

Minulý režim zůstal tomuto malíři mnoho dlužný. Až po desetiletích se malíř dočkal uměleckého vzkříšení. V Galeriích na Slovensku se konaly výstavy. Jeho velký obraz (550 cm x 390 cm) Bielovodské doliny si v jídelně léčebného ústavu Hviezdoslav na Štrbském Plese určitě každý v minulých letech všiml, ovšem o jeho tvůrci se podivně mlčelo.
Český spolek v Košicích si  ve svém společenském klubu 29. září 2012 vzpomněl na tohoto akademického malíře. Pan Ing. Šipoš svým velmi zajímavým povídáním a ukázkami maleb alespoň z malé části mezi námi Čechy vynahradil to zameškané vůči malíři.

Miluše Babjáková

Galerie hrdostiČeský malíř Vysokých Tater – Otakar Štáfl