Za hranicemi Česka žije dva a půl milionu lidí, kteří na otázku: „Kdo jste?“, odpoví: „Jsem Čech“ nebo „Mám české kořeny“.

Jsou to potomci prvních přistěhovalců, emigranti z osmašedesátého, ale také vědci, kteří po sametové revoluci vyrazili na nejlepší světové školy. Jsou to podnikatelé, kteří se rozhodli uspět na globálním trhu, a konečně také studenti na zahraničních stážích. Po světě navíc žije mnoho lidí, přátel Česka, kteří s naší zemí přišli do styku, navštívili ji jako turisté, pobývali v ní či v Česku pracovali a získali k němu pozitivní vztah.

Cílem iniciativy Czech.global je vybudovat otevřenou platformu, která propojí všechny Čechy, potomky Čechů a přátele Česka kdekoliv na světě, aby o sobě vzájemně věděli, pomáhali si a Česko s nimi neztratilo kontakt.

Připojte se taky. Možná objevíte i někoho, s kým jste se léta nesetkali, určitě však zjistíte, kde všude žijí Češi.

Czech.global vás propojí s Čechy na celé planetě
AktuálněCzech.global vás propojí s krajany na celé planetě