Účinkováním Ženského sboru Českého spolku na ekumenické bohoslužbě na památku mistra Jana Husa v krásném novém evangelickém kostele na košické Terase 3. července letošního roku ukončil sbor svou 21. koncertní sezónu. V paměti posluchačů v Martině tak asi dlouho zůstanou dva velice úspěšné koncerty v závěru roku 2018, a to říjnový koncert, kterým Český spolek na Slovensku oslavil 100. výročí vzniku Československa a vánoční koncert v prosinci. Sál Slovenského národního muzea byl přeplněný a atmosféra koncertů velice příjemná. Protože v programu obou těchto koncertů zazněla i slova básníků, v prv-ním případě nejen českých a moravských, ale také slovenských, ocenilo publikum program koncertů tím více. Do třetice všeho dobrého v Martině se dá zařadit také Velikonoční koncert v letošním dubnu, ten byl tentokrát v akusticky velmi dobrém prostředí moderního kostela v části Martin – Sever a byl také velice úspěšný. Za skvělou organizační přípravu patří poděkování kolektivu Českého spolku v Martině a zejména PhDr. Haně Zelinové. Také sbor i sólisté a orchestr Musica Iuvenalis si koncerty užili, v Martině jsme několik let nekoncertovali, a tak přijetí publikem bylo opravdu skvělé, a to je potom radost koncertovat. Samozřejmě teď si budeme muset s martinským publikem dát trochu pauzu, abychom se jim nepřejedli.
Program k výročí republiky, ale i k 25. výročí Českého spolku v Košicích a 20. výročí činnosti sboru, jsme úspěšně uvedli ještě na koncertě v Historickém sále Východoslovenské galerie v Košicích 24. října 2018. Festival sakrálního umění v Košicích v listopadu 2018 poskytl vhodný prostor pro uvedení barokního oratoria Johanna Adolpha Hasseho Miserere in C minor, kterého se sbor i doprovázející orchestr Musica Iuvenalis a sólistky Michaela Várady a Katarína Lukácsová zhostili s velkým úspěchem. Účinkování sboru bylo také stěžejním programem tradičního koncertu České Vánoce 2018 v Domě umění v Košicích a Marhulova 2. česká mše vánoční byla i v programu společného vystoupení našeho sboru a sboru košické Konzervatoře na Timonově ulici v jejich vánočním koncertu.
Po lidových písních sáhli tvůrci programu tří pražských koncertů začátkem letošního léta. Úpravy českých, moravských a slovenských lidových písní nadchly posluchače v Klubu seniorů v Praze – Řepích a také v Základní škole pro zrakově postižené na Vinohradech a v Domově sv. Karla Boromejského, kde se nám líbil nejen příjemný kulturně společenský sál, ale také krásný kostel a rozsáhlá, velmi pěkně upravená zahrada areálu, kde viditelně vládne pokoj a láska, spolu s velkou profesionalitou. Na toto pozoruhodné místo bychom se v budoucnosti velmi rádi s dalším koncertem vrátili.
Také tři skladby, uvedené sborem v programu absolventského koncertu dvou studentů varhanní hry, kteří ukončili tímto koncertem v letošním červnu studium u naší sbormistryně Moniky Tomčákové, zněly v seminárním kostele sv. Antona Paduánského velice dobře. Sbor byl jediným hostem programu koncertu.
S bývalými i současnými členkami sboru a ostatními spolupracovníky jsme se před ukončením sezóny sešli také na malém společenském setkání v hotelu Centrum v Košicích, kde jsme poděkovali všem, kdo se 20 let podíleli na práci a úspěších sboru.

Dagmar Takácsová

Foto z archivu Ženského sboru
Ženský sborDalší úspěšná koncertní sezóna Ženského sboru Českého spolku je za námi