Nabízíme vám dva zajímavé pohledy do české historie i současnosti. Východoslovenské muzeum v Košicích otevřelo výstavu Boží bojovníci – po stopách tajomných hradov a Ostrava – město mezi městy… a secesia. Z anotací k výstavám:

Boží bojovnící – po stopách tajomných hradov
Pri príležitosti 600. výročia bitky  pri Grünwalde zrealizovalo Varšavské štátne múzeum v roku 2010 výstavu: Husiti v boji s križiackymi rytierskymi rádmi. Táto výstava nám prezentuje príčiny a pozadie tejto významnej bitky. Jednotlivé panely vyhotovené v spolupráci poľských, českých, slovenských a maďarských historikov a múzejníkov poukazujú na menej známe aspekty husitského hnutia prekračujúce geografický rámec Čiech.  Táto výstava je, po hosťovaní vo viacerých mestách krajín V4, teraz prezentovaná aj v Košiciach. Múzeum Otta Hermana v Miškovci doplnilo pôvodný projekt svojou výstavou o hradoch Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy, ktoré boli využívané aj českými bratríkmi po porážke husitstva v Čechách. V rámci tejto spojenej dvojvýstavy návštevník bude môcť vidieť repliky husitských zbraní, makety hradov a pevností, repliku husitského bojového voza a pod. Súčasťou výstavy sú interaktívne aktivity pre deti.

Ostrava, město mezi městy…
Výstava sa koná v rámci osláv dňa mesta Košice a návštevníkom predstaví  tretie najväčšie mesto Českej republiky na prelome 19. a 20. storočia v čase, kedy ho navštívil cisár FRANTIŠEK JOZEF I. Ostravské múzeum touto výstavou pripomína všetky tri návštevy cisára Františka Jozefa I. v Ostrave, a prezentuje kolekciu zbierok s tematikou secesie, ktorá bola v tom čase veľmi populárna.

AktuálněDvě zajímavé výstavy v Košicích