Letošní Ekumenická bohoslužba slova a hudby pod názvem CESTA – PRAVDA – ŽIVOT, kterou jsme si uctili 604. výročí umučení M. Jana Husa, se konala 3. 7. 2019 v evangelickém kostele ECAV v Košicích na Terase.
Program připravila Církev československá husitská v Košicích, hudební část Ženský pěvecký sbor Českého spolku v Košicích.
Vikář náboženské obce CČSH v Košicích Róbert Kováts přivítal zástupce Ekumenického společenství církví a náboženských společností prof. Pavla Drába za římsko-katolickou církev, Jaroslava Szélesa za Reformovanou církev a ostatní členy ESC, emeritního biskupa Igora Mišinu za Evangelickou církev AV a zástupce biskupa CČSH generálního vikáře Rastislava Mišuru. Srdečně přivítal Ženský pěvecký sbor ČSvK a všechny přítomné členy Českého spolku a Ekumenického společenství církví v Košicích.
V úvodním slově vikář NO Košice Róbert Kováts zdůraznil význam a odkaz Husova učení, kterým M. J. Hus vstoupil do českých a světových dějin jako kritik tehdejší církve.
Emeritní biskup ECAV Igor Mišina ve svém kázání ocenil přínos M. J. Husa, který ve svých kázáních poukazoval na úpadek církve a snažil se zastavit rozvrat mravů, vykořenit obchodování s odpustky a přiblížit církev prostému lidu v jeho rodné řeči. Husova kázání fascinovala jeho posluchače v Betlémské kapli na Starém městě pražském a následně, po jeho vypovězení z Prahy, v jižních Čechách, hlavně na Kozím Hrádku u Tábora.
Za svoje myšlenky a postoje byl kostnických koncilem prohlášen kacířem a odsouzen na smrt upálením. Hranice na břehu Rýna v Kostnici vzplála, ale nesmrtelné myšlenky a odkaz M. J. Husa se staly základem reformace křesťanské církve. K odkazu M. J. Husa se hlásí i Církev československá husitská, která oslaví v lednu 2020 sto let od svého vzniku.
V hudební části ekumenické bohoslužby vystoupil Ženský pěvecký sbor Českého spolku v Košicích pod vedením Moniky Tomčákové, který skladbami Cesara Franka Alleluia, André Capleta Sanctus a László Halmosa Jubilate přispěl k silnému uměleckému zážitku všech přítomných.
Slavnostní Ekumenická bohoslužba slova a hudby k uctění památky mistra Jana Husa uspořádaná v Košicích byla přítomnými kladně hodnocena a jistě přispěla k uchování vzpomínky na věhlasného syna českého národa.

Růžena Kulichová

Společenská kronikaEkumenická vzpomínka na mistra Jana Husa