Český spolek ve Zvolenu uspořádal ve dnech 28. a 29. května 2010 setkání Jan Jiskra z Brandýsa na Pustém hradě ve Zvolenu realizované v rámci projektu MK SR, kultura národnostních menšin, na které pozval i členy Českého spolku v Košicích. Dvoudenní program byl bohatý a starostlivost ze strany hostitelů skutečně příkladná. Srdečně děkujeme Zdeňce Hastíkové, manželům Martě a Štefanovi Markovým, Mgr. Elene Matiskové, manželům Anně a Jiřímu Ševčíkovým a Ing. Zelinkovi.
Naše první společná návštěva patřila prohlídce Zvolenského zámku, kde je umístěna expozice Slovenské národní galerie. Prohlídka začíná archeologickými nálezy z Pustého hradu a historií lesnictví, pak následují kopie soch levočského oltáře z lipového dřeva od mistra Pavla z Levoče a jiné, jsou tu díla holandských malířů pod společným názvem Bludný Holanďan. Zaujala Královská síň se zachovaným kazetovým stropem znázorňující významné panovníky, celkem jich je 98. V reprezentačním sále je výstava fotografií z oslav 1. máje za socializmu, jak ho prožívali obyčejní lidé. Zajímavý naturalistický pohled. Zdrželi jsme se v zámecké kapli, kde právě probíhaly přípravy na večerní koncert, jedním z účinkujících byl i Felix Slováček.

Byl krásný sluneční den (my připravení na déšť a chlad), pokračovali jsme v programu prohlídkou bratřického skalního oltáře. Je ním andezitový blok, který vyvrhla sopka Poľana. Tento balvan si bratříci upravili na skalní oltář vytesáním symbolu ryby a Božího oka, tak jak jim kázala tradice z doby náboženské nesvobody. Je skoro zázrak, že se dochoval do dnešních časů a byl objevený, když se hledaly kamenné solitéry do místního parku. Díky zkoumání a studiu Doc. RNDr. J. Húsenicu, byl ověřený a je umístěný v zahradě Evangelického kostela sv. Trojice. S jeho historií a prohlídkou samotného kostela nás obeznámil ThMgr. Ján Podlesný. Kostel byl postavený v roce 1922 za 7 měsíců, na původním místě stál měšťanský dům, potom modlitebna.

Původní gotická věž je stará 140 roků, k této byl přistavěn kostel, který byl vysvěcen 23. září 1923. Oltář je zhotovený z jednoho kusu pískovcového bloku a dominuje mu socha Ježíše. Ze dvou pískovcových bloků je pak kazatelnice s baldachýnem. Vitráže v oknech znázorňují svíce. Lustry jsou měděné. Kostel má 1200 míst k sezení. Když jsme se dívali po interiéru, uvědomili jsme si pravdivost úsloví: v jednoduchosti je krása, skutečně je to příjemné a hezké místo. V areálu zahrady je Kuzmányho domek, ve kterém žil a úřadoval v letech 1830–32 ThDr. h.c. Karol Kuzmány. V současnosti tyto renovované prostory slouží pro práci s mládeží a jsou tu ještě staré knihy psané švabachem. Na závěr zástupci zúčastněných Českých spolků dostali do daru knihu Dejiny cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku vo Zvolene. Autoři ThMgr. Ján Podlesný a ThMgr. Anna Podlesná. Je to zajímavá publikace. Podrobně popisuje život zboru na Slovensku od jeho vzniku. Pro zájemce je k dispozici ve Spolkové knihovně.

Druhý den byl na programu Pustý hrad na kopci nad Zvolenem. Autobus nás vyvezl do sedla, odkud jsme vystoupali pěšky k hradu. Za příznivce Pustého hradu, nás po něm provázel Martin Mazor, jehož výklad byl skutečně zajímavý. Už ve 12. století byl tento hrad důležitým administrativním centrem královského komitátu. Patřilo pod něj prakticky celé nynější střední Slovensko. Hrad je o něco větší než Spišský, jeho rozloha je 7,6 ha. Dělí se na horní (starší), jehož bránou jsme prošli a dolní, mladší, tak zvaný Dončův hrad (postavený v druhé polovině 14. století). Na tomto hradě v roce 1450 pobýval Jan Jiskra s vojskem, měl bránit zájmy Ladislava Pohrobka. V roce 1451 byl hrad vypálen Jánem Huňadym, zpustnul a tak přišel ke svému názvu Pustý. Příznivci tohoto hradu chtějí prosadit název Starý Zvolen, myslíme, že si to zaslouží. Je odsud krásný výhled do kraje – údolí Hronu, Kováčová, Sliač, Banská Bystrica, Zvolen a Poľana.
Po prohlídce hradu jsme mohli sledovat kulturní program – vystoupil zvolenský pěvecký soubor a hudební skupina. Byly tu ukázky lidové tvořivosti, stánky s občerstvením a ovčími sýry, možnost si vyrazit minci a jiné. Atrakcí bylo opékání vola podle dobové receptury. Samozřejmě nechyběl klasický guláš, který byl skutečně výborný. Počasí nám vyšlo i tento den byl nádherný, sluneční. Vraceli jsme se domů obohaceni novými zážitky, spokojeni.
Zbývá už jen poděkovat všem těm obětavým lidem, kteří se snažili zabezpečit vše potřebné k zdárnému průběhu akce, vytvořit pohodu a dobrou náladu. Měli jsme ji.
Jsme vděční Zvolenčanům a zvlášť předsedkyni Českého spolku ve Zvolenu Ing. Blance Maňkovské, DrSc., za pozvání a možnost účasti našich členů na této zajímavé spolkové akci.

Jaroslava Marcziová
foto Václav Ondřej Sedlatý

Regionální České spolkyČeský spolek ZvolenJan Jiskra z Brandýsa ve Zvolenu