Valné shromáždění Českého spolku v Košicích, které se bude konat 17. 3. 2012 zvolí nové předsednictvo, předsedu a revizní komisi. Dovolujeme si vám představit kandidáty.

Kandidátka na předsedkyni ČSvK

MUDr. Dagmar Takácsová (64)
soukromá oční lékařka
je předsedkyní Českého spolku v Košicích (předtím Regionální organizace ČSnS) od roku 1998. Kromě řídící a koordinační práce je ve spolku garantem pro projekty Dny české kultury a Ženský sbor

Kandidáti do předsednictva ČSvK

Miluše Babjáková (71)
původním povoláním ekonomka
v ČSvK zodpovídá za práci Společenského klubu

Eva Balušíková (69)
původním povoláním laborantka
v ČSvK se podílí na organizování kulturních akcí

Ing. Pavel Doležal (53)
podnikatel
v ČSvK odpovídá za koordinaci spolupráce s Českým spolkem na Slovensku

Ing. Jiří Gregorek (72)
původním povoláním zahradní architekt
v ČSvK organizuje především poznávací zájezdy do ČR a fotografické aktivity

Mgr. Marie Harmatová (71)
původním povoláním učitelka
v ČSvK se podílí na organizování akcí (Svatováclavské posvícení) a pomáhá při administrativních pracích

Zdenka Hloušková (70)
původním povoláním administrativní pracovnice
stará se o kapličku sv. Jana Nepomuckého na Horním Bankově a o katolické bohoslužby v českém jazyku a v ČSvK zabezpečuje také služby v kanceláři

Bohumil Kaman (56)
pracuje jako počítačový grafik
zajišťuje spolupráci s Církví československou husitskou, v ČSvK spolupracuje na mediálních a merkantilních zakázkách

Alena Királyová (66)
původním povoláním zdravotní sestra
zajišťuje společenské akce ČSvK, v ČSvK spoluorganizuje kulturní akce a zodpovídá za catering

Marie Koscelanská (69)
původním povoláním ekonomka
v ČSvK pracovala nejdřív jako účetní, v současnosti vede evidenci členské základny

Ing. Blanka Sedlatá (76)
původním povoláním referentka pro rozvoj vědy a techniky v SMZ
v ČSvK pomáhá při koordinaci spolkové práce, kompletizaci projektů a v redakční radě časopisu Stříbrný e-vítr

doc. Ing. Václav Ondřej Sedlatý PhD. (73)
původním povoláním vysokoškolský pedagog
v ČSvK působí jako asistent pro koordinaci spolkové práce

Jitka Smrigová (40)
původním povoláním oděvní návrhářka
v ČSvK organizuje dětské tábory, country bály a další kulturní akce

MUDr. Dagmar Takácsová (64)
soukromá oční lékařka
je předsedkyní Českého spolku v Košicích (předtím Regionální organizace ČSnS) od roku 1998. Kromě řídící a koordinační práce je ve spolku garantem pro projekty Dny české kultury a Ženský sbor

Miloš Takáč (28)
v ČSvK pomáhá při letních dětských táborech a kulturních akcích

Eva Timcsáková (68)
původním povoláním personalistka
v ČSvK působí také ve funkci zapisovatelky a podílí se na službách v kanceláři a práci Společenskéhoklubu

Jiřina Tóthová (65)
původním povoláním ekonomka
v ČSvK pracuje jako hospodářka

Ľudmila Trojčáková (26)
studuje na Pedagogické fakultě v Nitre
v ČSvK se podílí na práci v letních dětských táborech

Jiří Zaťovič (50)
pracuje jako redaktor webových stránek
v ČSvK má na starosti internetové stránky a časopis Stříbrný e-vítr

Návrh na delegáty Valného shromáždění ČSnS:
MUDr.Dagmar Takácsová, Marie Koscelanská

náhradníci:
Ing. Jiří Gregorek a Jiřina Tóthová

Kandidáti do revizní komise:

Ing. Jiří Husák (66)
původním povoláním dopravní inženýr, v současnosti důchodce
V ČSvK pracoval jako člen revizní komise a předseda revizí komise

Ing. Blanka Kuzmová (48)
vedoucí referátu ekonomiky práce
v ČSvK pracuje jako člen revizní komise

JUDr. Olga Schnitzerová (57)
odborná poradkyně ÚPSVa R Košice
V ČSvK pracuje jako členka revizní komise

kandidátka na náhradníčku do revizní komise:

Jaroslava Sedláková (71)
původním povoláním ekonomka
v ČSvK spolupracuje na akcích Společenského klubu, je členkou Ženského sboru ČSvK

Dokumenty ČSKEKandidáti do předsednictva Českého spolku v Košicích a do revizní komise