Už několik let si Češi a jejich přátelé v Martině mohou v predvánočním čase vyslechnout koncert české vánoční hudby v podání Ženského sboru Českého spolku v Košicích. Jinak tomu nebylo ani v neděli dva týdny před vánočními svátky roku 2010.
Na pozvání Českého spolku v Martině přijel z Košic do martinského kostela P. Marie nejen sbor s dirigentkou Oľgou Varínskou a klavíristkou Zuzanou Žegleňovou, ale znovu také komorní orchestr Camerata Letitiae s uměleckým vedoucím Mikulášem Szakácsem i sólisté, oblíbený barytonista a člen Opery Státního divadla v Košicích Marián Lukáč a student košické hudební konzervatoře tenorista Pavol Cebák. Mezi nově nastudovanými skladbami bylo několik lahůdek, jako například adventní chorál  Ejhle Hospodin přijde z Antifonáře prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic, Kyrie z Missa pastoralis Ignáce Reimanna nebo Hodinky z Pastýřské mše neznámého autora. Mezi posluchači těchto vánočních koncertů velmi oblíbenou skladbu A. Adama Cantique de Noel tentokrát sbor a Marián Lukáč předvedli s doprovodem komorního orchestru a odměnou jim byl dlouhotrvající potlesk publika. Také neobyčejně zpěvná Marhulova Česká mše vánoční pro sbor a orchestr, kde sbor a mužské sólisty doplnili ještě sopranistky K. Heumannová a I. Kičurová měla úspěch. Příznivý dojem z koncertu jistě umocnila velmi dobrá akustika prostoru  a krásnou předvánoční náladu vytvořilo i vpravdě zimní počasí toho dne. Zpěvákům i posluchačům se v něm  tóny vánoční hudby, která je českému uchu obzvlášť milá jemně vkládaly do duše. Díky Bohu za to.

-D.T.-

Regionální České spolkyČeský spolek MartinKoncert české vánoční hudby v Martině