Ve dnech 6. – 8. září proběhla v Praze v nové budově Národního muzea (bývalá budova Federálního shromáždění) konference Krajané a kultura. Sešli se na ní zástupci krajanských organizací i jednotliví krajané z celého světa, aby si vyměnili zkušenosti s realizací české kultury ve svých zemích.

Oba dny se nesly především ve znamení poměrně ucelených prezentací kulturní činnosti krajanských sdružení včetně obrazových prezentací, video a audiodokumentů.  Velmi zajímavá byla například sdělení z Rakouska, Chorvatska, Švýcarska, Rumunska, s velkým nadšením ale hovořili o své práci i jednotlivci, jako třeba paní Blanka Karlsson ze Švédska. Český spolek v Košicích zastupovali členky jeho předsednictva Jiřina Tóthová, Jitka Smrigová a předsedkyně Dagmar Takácsová, Český spolek na Slovensku jeho předseda Pavel Doležal. Poslední dva také přednesli spolu se zástupci Českého spolku v Bratislavě Hanou Husenicovou a Jiřím Výborným komplexní sdělení o podmínkách pro realizaci české kultury na Slovensku a jednotlivých úspěšných  kulturních projektech. Ze zemí střední a západní Evropy jsou nám charakterem svých kulturních projektů nejblíže krajané v Rakousku, východní Evropa je na rozdíl od nás zase zaměřená hodně na udržování folklorních tradic. Z každého sdělení bylo možné načerpat množství námětů a poznatků a obdivovat vytrvalost, s jakou se projekty realizují často v nelehkých podmínkách. Bylo zřejmé, že mnoho problémů je nám společných, zejména menší zájem mladé generace o spolkovou činnost. Konferenci organizoval Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů, jehož předsedkyní je v současnosti bývalá světoznámá krasobruslařka Ája Vrzáňová,  spoluoragnizátory byli Český rozhlas a Národní muzeum, pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR. S jednotlivými přednáškami se mohou zájemci seznámit na adrese www.zahranicnicesi.com.

Dagmar Takácsová
AktuálněKonference Krajané a kultura