Centrum Vysočina, o. p. s., pořadatel Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského (dále jen LŽŠ), nabízí mladým zájemcům od 16 do 26 let ze Slovenska účast na týdenním kempu pro mladé lidi z různých zemí Evropy. V Havlíčkově Brodě se uskuteční v roce 2012 už po osmé. V roce 2011 se kempu účastnilo více na čtyřicet mladých lidí ze čtyř  zemí Evropy. Akce je určená zájemcům o média, není podmínkou, aby studovali žurnalistiku či o jejím studiu uvažovali.
Cílem LŽŠ je orientace mladých lidí ve světě médií, prohloubení znalosti českého a slovenského jazyka jak po stránce teoretické, tak praktické, ale také poznání lidí různých zemí a kultur.
Organizátoři akce uhradí za účastníky náklady na lektory, nájmy prostor a techniky, částečně stravu (snídaně a večeře), sami si pak hradí obědy, dopravu do místa konání (Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, Česká republika), školné ve výši 1500 Kč (cca 60 eur) a ubytování na dobře vybavené studentské ubytovně (cca 8 eur/den).

Osmý ročník Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského 2012 se koná od 19. do 26. 8. 2012. Uzávěrka přihlášek je 31. 3. 2012, ale vzhledem k velkému doporučujeme přihlásit se co nejdříve.

Více informací v češtině a němčině na www.centrumvysocina.cz.

AktuálněLetní žurnalistická škola