Vážení členové Českého spolku v Košicích, v minulých dnech byla v Hale umění v Košicích prezentována výstava Soukromý nacionalismus. U vchodu na tuto výstavu byla na zemi umístěna státní vlajka České republiky, takže po ní návštěvníci výstavy bez zábran šlapali a čistili si do ní obuv, ti slušnější ji obcházeli. Takové zacházení se státním symbolem naší mateřské země je nejen v rozporu se zákonem, ale také s elementárními pravidly slušnosti a nás, Čechy na Slovensku hluboce uráží. V doprovodných materiálech výstavy je, kromě jiného, jméno T. G. Masaryka (a M. R. Štefánika) uvedeno jako příklad nacionalismu spolu se jmény Hitlera, Horthyho a Mussoliniho. Zdá se, že autoři a organizátoři výstavy se domnívají, že dnes je ve jménu umění dovoleno vše.
Organizátorem výstavy byla organizace s Názvem K13 – Košické kultúrne centrá, jejímž zřizovatelem je město Košice, je to jeho příspěvková organizace. Výstava se konala za podpory několika dalších organizací, mezi nimi i Ministerstva kultury SR a Úřadu vlády SR – programu Kultura národnostních menšin 2014. Netvrdíme samozřejmě, že tyto dva státní orgány věděli o umístění státní vlajky ČR ve funkci rohožky, nicméně jejich uvedení v seznamu podpory výstavy s takovou rohožkou je pobuřující. Předsednictvo Českého spolku v Košicích v současnosti zasílá protestní dopisy na příslušné instituce – Město Košice (primátor, městské zastupitelstvo, K 13 – Kultúrne košické centrá), na MK SR a ÚV SR a také organizátorovi výstavy. O odpovědích budete informováni na naší webové stránce. K dispozici je vám také petice, která je občanskou iniciativou jistého člověka, jemuž slušnost cizí, na rozdíl od některých jiných, není. Pokud s peticí souhlasíte, podpořte ji svým elektronickým souhlasem. Jde totiž také o to, že výstava, zřejmě i s českou vlajkou jako rohožkou k pošlapání, jde dále, do Německa, Polska, Maďarska.

MUDr. Dagmar Takácsová, předsedkyně Českého spolku v Košicích
Ing. Pavel Doležal, předseda Českého spolku na Slovensku

My,níže podepsaní, žádáme o okamžité a trvalé odstranění vlajky ČR z instalace výstavy Private nacionalism, která má po Košicích následovat do dalších zemí. Instalaci považujeme za neuctivé, a hrubě hanobící symbol ČR. Vlajka je v rámci výstavy umístěna na podlaze u vchodu a je nabízena k pošlapání. Jakýkoliv umělecký záměr nesmí být staven nad povinnost chovat symboly států v úctě.

AktuálněMezinárodní ostuda Košic