Slavnostní bohoslužba ke cti hlavního českého patrona – svatého Václava – se konala ve středu 28. září 2011 v krásné gotické kapli svatého Michala v Košicích. Byla pro nás o to významnější, neboť byla spojena s posvěcením nové sochy svatého Václava, kterého si náš Český spolek v Košicích zvolil za svého patrona. Před mší svatou jsme pozdravili naši nebeskou Matku Pannu Marii modlitbou slavného růžence, po ní následovaly litanie ke svatým ochráncům naší vlasti.
Celebrantem bohoslužby byl důstojný pán kaplan Mgr. Peter Sokol, který před uvedením do bohoslužby přivítal přítomného velvyslance České republiky, jeho Excelenci PhDr. Jakuba Karfíka, členy Českého spolku v Košicích i poutníky.
V homilii nás povzbudil, abychom si vážili křesťanské hodnoty naší vlasti, které nám na Velkou Moravu přinesli slovanští věrozvěstové, svatí Cyril a Metoděj, aby brázdu, kterou oni vyorali nezapadla znovu hlínou. Vyzval nás k příkladnému křesťanskému životu, abychom byli na přímluvu svatého Václava apoštoly v dnešní době.
Výborná akustika v kapli umožnila vyniknout mešním písním, zvláště pak před posvěcením sochy svatého Václava – písni J. Resla «Svatý Václave» – v podání tenoristy Státního divadla v Košicích pana Mariána Lukáče, při níž se mnohým zaleskla i slza v oku.
Po požehnání věřících jsme všichni zazpívali Svatováclavský chorál. K hojné účasti na této slavnosti přispěl i nádherný sluneční podzimní den.
Z bohoslužby jsme odcházeli naplnění nezapomenutelnými duchovními zážitky.

Zdena Hloušková

Dny české kultury – archivMše svatováclavská