Na Ukrajině žije i česká menšina. Podle statistických údajů se k české národnosti hlásí kolem 8.000 obyvatel. Jsou tak součástí opravdu mnohonárodnostní země, kde svůj domov mělo a má přibližně 130 národností. Češi na Ukrajině jsou z větší části potomky Čechů, kteří sem přišli v minulosti, zejména v období první Československé republiky, kdy se podíleli na rozvoji Podkarpatské Rusi jako učitelé, lékaři, inženýři nebo vojáci a četníci. I několik členů našeho spolku pochází ze Zakarpatské oblasti, za všechny vzpomeňme aspoň pana Čeňka Čermáka, který o svém rodišti a pohnutých osudech opakovaně přednášel i na setkáních společenského klubu.

Podle údajů Ministerstva zahraničí České republiky žijí Češi na Ukrajině čilým společenským životem, sdružují se v přibližně 30 spolcích, jak místních, regionálních tak i celostátních. Jejich seznam i s kontakty vám nabízíme:

České krajanské spolky na Ukrajině (klikni)

Když vás zajímá historie, v naší spolkové knihovně najdete výpravnou publikaci Podkarpatská Rus, vydanou ve 30. letech 20. století, ve které najdete soupis všeho, co se v této oblasti odehrálo po vzniku ČSR.

AktuálněNa Ukrajině žijí i Češi