Srdečne vás pozývame na sledovanie: Online prednáška o češtine Mgr. Lucie Jílkovej, Ph.D., z Ústavu pre jazyk český Akadémie vied Českej republiky s názvom No nevim no alebo diskurzné markery v češtine.
Prednáška bude vysielaná v českom jazyku cez platformu Zoom vo štvrtok 21. 1. 2021 od 18:00.

Podrobnosti akcie
AktuálněNepřehlédněte! Online přednáška o češtině se blíží!