V úterý 28. června 2011 obdržela předsedkyně Českého spolku v Košicích MUDr. Dagmar Takácsová cenu starosty Městské části Košice – Juh, JUDr. Jaroslava Hlinky za prezentaci české kultury a rozvoj česko-slovenských vztahů.
Při přebírání ceny předsedkyně Českého spolku v Košicích uvedla, že udělenou cenu považuje za uznání dosavadní práce celého Českého spolku v Košicích.

Doc. Ing. Václav Ondřej Sedlatý, PhD.
asistent pro koordinaci spolkové práce

Ze života spolkuOcenění práce Českého spolku v Košicích