Na valném shromáždění Českého spolku v Košicích 22. března 2014 jsme mluvili také o akcích a programech, které pro své členy český spolek připravuje. Pokud jste na valném shromáždění nebyli, nebo si chcete připomenout naše záměry, nabízíme vám jejich přehled:

Poznávej klenoty své domoviny (společenský klub ČSvK) od 9. 1.do 18. 12. (vždy ve čtvrtek, mimo prázdnin); jde o programy klubového charakteru, převážně vzdělávací – v oblasti české hudby, literatury, historie, umění atd., zájezdy do bližšího okolí, dílničky…

Už vím, co číst a poslouchat, jde o literárně-hudební komorní program, téma: 13. 3.: Divadlo Semafor, 29. 5.: Eva Urbanová, 2. 10.: Hana Hegerová, 6. 11.: Mozart v Praze;

Z pohádky do pohádky, víkendový tábor pro malé děti a rodiče, 16. – 18. 5.: 1. část, 15. – 17. 11.: 2. část; je to vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku v českém jazyku, literatuře a reáliích zábavnou formou;

Zahradní slavnost, společensko-hudební program v přírodním prostředí Botanické zahrady, 5. 6.;

Regionální České spolky na Slovensku, vernisáž výstavy soutěžních fotografií, 12. 6., výstava trvá do 17. 7.;

Svatováclavské posvícení, společenský zábavný program, 28. 9.;

Dny české kultury 2014,

České Vánoce v Košicích, pásmo vánočních koled, písní a poezie, účinkuje Ženský sbor Českého spolku v Košicích a sólisté, 14. 12.;

Koncerty a vystoupení Ženského sboru, 31. 5.: Osenice – festival Foerstrovy Osenice, ČR, 1. 6.: Praha, 8. 11.: Košice – Slavnostní večer k 20.výročí Českého spolku na Slovensku, 29. 11.: adventní večer v Margecanech, 13. 12.: Vánoční koncert v Lemešanech; 14. 12.: České Vánoce v Košicích; 17. 12.: Vánoční koncert v Košicích, 21. 12.: Vánoční koncert v Michalovcích, 28. 12.:Vánoční koncert v Košicích.

Věříme, že si z naší nabídky vyberete a těšíme se na setkáni na akcích Českého spolku v Košicích v roce 2014.

DokumentyPlán aktivit Českého spolku v Košicích na rok 2014