Společenský klub Vás bude vítat každý čtvrtek v 15:00 v místnosti Českého spolku v Košicích. V tomto plánu jsou uvedeny dny s konkrétním programem. Srdečně zveme zájemce z řad členů českého spolku, ale i další zájemce o českou kulturu a historii. Program jsme zaměřili na seznámení s českými spisovateli, hudebníky, malíři, architekty a významnými událostmi České republiky. Změny v programu budou uvedeny včas na nástěnce Českého spolku v Košicích, případně změny pošleme elektronickou poštou.

8. 1. 2015      Beseda nad knihou „Cizinci v Praze“ (1. část, Josip Plečník, Albert Einstein aj).
22. 1. 2015    Vlastenka Dobromila Rettigová – přednáška a ukázka knihy.
5. 2. 2015      Josef Čapek – přednáška a ukázky díla.
19. 2. 2015    Malíř Jiří Trnka.
5. 3. 2015      Ema Destinová – přednáška a hudební ukázky.
19. 3. 2015    T. G. Masaryk a Slovensko.
26. 3. 2015    Rozpad l. čsl. republiky, březen 1939, protifašistický odboj na Slovensku a účast Čechů v tomto odboji – přednáška.
16. 4. 2015    Česká secese v tvorbě Alfonze Muchy – přednáška a ukázky tvorby.
23. 4. 2015    Oto Pavel – úryvky z díla.
30. 4. 2015    Spisovatel Jan Drda – přednáška, úryvky z díla, film.
7. 5. 2015      Autobusový zájezd lázně Štos.
14. 5. 2015    Beseda nad knihou Blanky Kovaříkové: „Příběhy domů slavných“ (osudy slavných českých osobností spojených so životem v Praze).
21. 5.2015     Básník Vítězslav Nezval – přednáška.
20. 6.2015     Zájezd „Po stopách bratrstva z Gemeru na Spiš“ (Alois Jirásek).
25. 6.2015     600 let od upálení Mistra Jana Husa.
3. 9. 2015      Emil Škoda, zakládání a historie Škodových závodů.
17. 9. 2015    Beseda nad knihou „Cizinci v Praze“ (2. část – hudební skladatelé).
24. 9. 2015    Hudební skupina Olympic – přednáška a hudební přehrávky.
8. 10. 2015    Historie zahradní architektury v Čechách.
22. 10. 2015  Zajímavosti z české historie podle knihy Antonína Poláka „Odvrácená tvář moci“.
5. 11. 2015    Jarmila Glazarová a kniha Vlčí jáma (Jiřina Šejbalová – film).
12. 11. 2015  Parky a zahrady České republiky. Přednáška nad knihami.
26. 11. 2015  Jan Werich – přednáška doplněná filmovými ukázkami.
10. 12. 2015  Jan Jakub Ryba, 200 let od jeho úmrtí. Ukázky z DVD.
17. 12. 2015  Vánoční dílnička a posezení s vánoční poezii.

Předsednictvo Českého spolku v Košicích

Klubové akcePlán činnosti společenského klubu v roce 2015