Náš zájezd do Prahy a okolí jsme zahájili plavbou po Vltavě – nejdelší a snad nejkrásnější řece České republiky.
Po deštivé neděli na nás v pondělí čekala sluncem rozzářena Praha. Košický autobus nás přivezl k přístavišti lodí. Čekala nás hodinová plavba od Čechova mostu do Troje se společností PRAGUE BOATS. Po malém občerstvení většina z nás vystoupila na horní palubu a sledovala okolí.
Odpluli jsme tedy od Čechova mostu – je to unikát, jediný ocelový most v Praze, představuje jedinou tak velkou secesní mostní konstrukci, v provozu je od roku 1908 a jedná se o technickou památku. Pomalu jsme se přibližovali k ostrovu Štvanice, kde na nás čekalo překvapení – plavební komora. To bylo něco! Pomalu jsme se ponořili skoro až na dno a pak pokračovali kolem ostrova dál. Ostrov Štvanice je pražský vltavský ostrov, na kterém se do roku 1816 pořádaly štvanice psů na zvěř, odtud pochází název ostrova. Dnes je tam vodní elektrárna a známé tenisové kurty. Naše plavba pokračovala, a co jsme viděli? PRAŽSKÝ METRONOM, 25 m vysoký, autorem pojmenovaný jako Stroj času. BUDOVU EXPO 58 zasazenou do Letenských sadů, nazývanou také Bruselský pavilon, která reprezentovala Československou republiku na Světové výstavě v roce 1958 v Bruselu. Byla oceněna zlatou medailí za novou technologii demontovatelné konstrukce, díky které mohla být rozebrána a postavena na novém místě. Po pravé straně jsme postupně viděli NEMOCNICI NA FRANTIŠKU, lékařská péče je zde poskytovaná nepřetržitě od 14. století, což je v Evropě unikát. KLÁŠTER sv. ANEŽKY ČESKÉ, který byl založen pravděpodobně v roce 1231 Anežkou Přemyslovnou. Jednalo se o ženský klášter klarisek, jehož součástí je i kostel sv. Františka. Dnes zde sídlí Národní galerie. Nakonec to byl PALÁC MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU, budova z roku 1931. Během plavby nás zaujali i mosty pod kterými jsme pluli: Štefánikův, Hlávkův, Libenský, Barikádniků a Trojský. Nakonec jsme zakotvili u Císařskeho ostrova v Troji a byli jsme na konci plavby.
I když jezdím do Prahy často a navštívila jsem postupně většinu památek, musím přiznat, že plavbu lodí jsem absolvovala letos poprvé a byl to pro mně, ale určitě i pro nás všechny, nezapomenutelný zážitek, na který budeme dlouho vzpomínat.

Eva Timcsáková

Podzimní akademie 2017
Podzimní akademie - archivPlavba lodí