Člen našeho spolku, známý košický turista a milovník historie, pan Čeněk Čermák přiblížil v našem Společenském klubu 18. února 2010 účastníkům Východní Slovensko z pohledu působení a zásluh Čechů v tomto koutě Slovenska. Podle účasti bylo vidět, že naši členové mají zájem poznat tyto skutečnosti.
České stopy na východním Slovensku možno rozdělit do několika částí:

  • Působení vojska Jana Jiskry z Brandýsa a bratříků v 15. století.
  • Boje českých legionářů za 1. světové války, při vzniku a ochraně 1. čsl. republiky. V oblasti Východního Slovenska zůstalo mnoho vojenských hrobů a hřbitovů, kde jsou Češi pochováni.
  • Boje českých vojáků za 2. světové války. Na toto území vstoupili tisíce českých vojáků při tzv. Karpatsko-dukelské operaci. Kromě hřbitova na Dukle jsou v celém prostoru památníky a pamětní desky padlých Čechů.
  • Působení Čechů v oblasti školství, zdravotnictví, lázeňství, divadelnictví, muzeologie, turistiky, sportu a v jiných oblastech za 1. čsl. republiky.
  • Působení významných českých osobností po 2. světové válce.

Působení Čechů po 1. a 2. světové válce zmapoval pan Čermák podrobně, jmenovitě, podle jednotlivých míst. Poukazuje na nezastupitelné místo Čechů při obnově republiky.

Lexikon je součástí knihovny Českého spolku v Košicích. Zde máte možnost do něj nahlédnout i prostudovat jej.

Miluše Babjáková

Klubové akcePrezentace lexikonu Čeňka Čermáka