Každoročne v čase, kedy si na bohoslužbách v Cirkvi československej husitskej pripomíname mučenícku smrť Majstra Jana Husa, naša náboženská obec v Košiciach sa schádza v gemerskej obci Lúčka pri Rožňave k sviatočným bohoslužbám. Tento rok sa pre veľmi horúce počasie nekonali na obvyklom mieste, pod holým nebom – na vŕšku týčiacom sa nad obcou, kde stoja pozostatky bývalého husitského kostolíka aj so zachovalou zvonicou a hradbami, a odkiaľ je nádherný výhľad na celé okolie s prekrásnou gemerskou prírodou a horami. Konali sa 1. 7. 2012 v tamojšom kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi, na ktorej sa zúčastnili nielen účastníci zájazdu, ktorý usporiadal Český spolok v Košiciach, ale aj ďalší sestry a bratia z ekumény, dokonca aj z blízkej Rožňavy. Bohoslužby viedol náš brat biskup ThDr. Jan Hradil, Th.D., ktorý poslúžil tiež zaujímavým a oslovujúcim kázaním. Pri vedení liturgie podľa Farského sa vystriedali aj brat vikár Lauko a brat diakon Kaman z Košíc. Vzácnym hosťom bol aj br. farár Zoltán Drenkó z Reformovanej kresťanskej cirkvi z cirkevného zboru Drnava – Lúčka.
Po skončení bohoslužieb sme sa presunuli do areálu zrúcaním husitského kostolíka nad obcou, kde sa začal sviatočný koncert mladých umelcov zo sláčikového orchestra Musica Iuvenalis a ich hostí z Košíc pod umeleckým vedením dirigenta Igora Dohoviča, ktorí zahrali z dielne Leoša Janáčka. Vystúpenie sa konalo v rámci Medzinárodného festivalu mládežníckych orchestrov a zborov „Šengenský poludník“ – Eurorchestries Slovakia 2012. Zaujímavé bolo aj vystúpenie Akademického zboru Technickej univerzity z Wroclawi pod vedením M. Sapiecha – Muziol, ktorý sa zameriava na všetky žánre zborovej literatúry a cappela ako aj na veľké vokálno – inštrumentálne diela. Asi najviac poslucháčov pozitívne naladila skupina mladých hráčov zo Súboru bicích nástrojov Hudobnej školy v Legnici v Poľsku, pod umeleckým vedením Jaceka Muziolu. Zahrali zo svojho repertoáru ako z populárnej aj klasickej hudby.
Moje poďakovanie patrí aj všetkým zúčastneným účinkujúcim. Hlboký duchovný i umelecký zážitok bude iste rezonovať v našich srdciach ešte dlhý čas.

Mgr. Ján B. K. Lauko, vikár z Košíc

Ze života spolkuPúť Košičanov do Lúčky