Na nedávném zasedání Českého spolku na Slovensku na chatě v Tatranské Štrbě jsme kromě pracovní části měli bohatý program i v neformální, společenské části. Vracíme se k jednomu z nich. Co má tento Slovák – nositel bronzové medaile v biatlonu z OH ve Vancouveru 2010 společné s Českým spolkem na Slovensku?

Již několik let pořádá Český spolek na Slovensku svá zasedání na chatě v Tatranské Štrbě.
Vede nás k tomu to, že je to místo zhruba na polovině cesty mezi Bratislavou a Košicemi, lehká dostupnost od vlaku a velmi milá, šikovná a „zhovorčivá“  správkyně chaty paní Hurajtová, matka vzpomínaného velkého vítěze. Několikrát jsme viděli jejího syna jak mamince pomáhá. Každý rok jsme se zajímali o jeho sportovní výkony.

Když jsme se dozvěděli o jeho vítězství, jak kdyby se stalo skutečností ve velké rodině. Předsedové regionálních Českých spolků telefonicky blahopřáli mamince a jejím prostřednictvím také našemu úspěšnému olympionikovi. A tak bylo pro nás všechny milým překvapením (i když jsme to po pravdě čekali) když Pavel přišel mezi nás.

Miluše Babjáková
foto Ing. Svatopluk Pach, ČS Žilina

Český spolek na SlovenskuSetkání s olympionikem