Výbor pro národnostní menšiny a etnické skupiny Rady vlády Slovenské republiky pro národnostní menšiny, lidská práva a rodovou rovnost se na svém jednání 15. května 2014 zabýval nevhodným a znevažujícím umístěním státní vlajky České republiky na výstavě Privátní nacionalismus, v košické Hale umění v dubnu letošního roku.

Výbor tuto skutečnost odsoudil a přijal stanovisko, jehož znění najdete na webovém sídle Úřadu vlády Slovenské republiky.

Předsedkyně Českého spolku v Košicích Dagmar Takácsová a předseda Českého spolku na Slovensku Pavel Doležal jednali 23. května 2014 s ředitelem organizátora výstavy, Bc. Jánem Kováčem a kurátorem výstavy Michalem Štofou, na jejich pozvání. Organizátorem výstavy byla instituce s názvem K 13 – Košické kultúrne centrá, která je příspěvkovou organizací města. Páni Kováč a Štofa uvedli, že autor zmíněného  výstavního exponátu údajně neměl na mysli vlajku České republiky, nýbrž vlajku československou. Nedokázali však vysvětlit, jak měl návštěvník výstavy rozeznat rozdíl mezi oběma vlajkami, nevysvětlili ani použití Masarykova a Štefánikova jména v doprovodných materiálech výstavy spolu se jmény Hitlera, Horthyho a Mussoliniho. Podané vysvětlení považujeme za zavádějící a nesmyslné. Podotýkáme, že hanobení československé státní vlajky by bylo pro nás stejnou urážkou.O dalším vývoji kauzy vás budeme informovat.

Předsednictvo Českého spolku v Košicích

Dokumenty ČSKEStanovisko výboru pro národnostní menšiny a etnické skupiny Rady vlády SR pro národnostní menšiny, lidská práva a rodovou rovnost