Mylné informace mohou škodit

Mylné informace jsou nepravdivé informace, které se šíří buď omylem, nebo s úmyslem
uvést v omyl. Pokud je úmyslem uvést v omyl, říká se jim dezinformace. Mylné informace
mohou zásadním způsobem poškodit jednotlivé osoby a společnost. Proto je důležité před
mylnými informacemi chránit buď tím, že si vůči nim člověk vypěstuje odolnost, nebo
jejich vyvracením poté, co jim lidé byli vystaveni.

Mylné informace ulpívají!

Míru víry v nepravdivé informace může snížit ověřování správnosti údajů. Mylné
informace však často dál ovlivňují úvahy lidí i poté, co obdrží a přijmou opravu. Říká se
tomu „efekt pokračujícího vlivu“. Přestože se může zdát, že faktická oprava je účinná,
protože ji lidé vezmou na vědomí a je zřejmé, že upravili svůj názor, lidé z mylných
informací často vycházejí v jiném kontextu, pokud například odpovídají na otázky, které
se mylných informací dotýkají pouze nepřímo. Proto je důležité použít co nejúčinnější
postupy vyvracení informací k dosažení maximálního účinku.

Pokud můžete, předejděte tomu, aby se informace uchytily

Protože mylné informace ulpívají, nejlepší je jim předcházet. Toho je možné dosáhnout
vysvětlením zavádějících nebo manipulativních argumentačních strategií. Této technice
se říká „inokulace“ a vytváří v lidech odolnost vůči následným pokusům o manipulaci.
Potenciální nevýhodou inokulace je nutnost znát předem dezinormační techniky a nejlepší
je uplatňovat ji ještě předtím, než jsou lidé mylným informacím vystaveni.

Vyvracejte informace často a důkladně

Pokud mylným informacím nemůžete předcházet, musíte je vyvracet. Aby bylo vyvrácení
informací účinné, je důležité podrobně zdůvodnit, proč jsou popírány. Vysvětlete
jasně, proč je nyní zřejmé, že informace jsou nepravdivé, a co je naopak pravda.
Pokud budou předloženy takové podrobné důvody, je možné, že mylné informace „se
pustí“. Bez podrobného zdůvodnění se může stát, že mylné informace se budou dál držet
navzdory pokusům o nápravu.

Celá příručka, kterou sestavili odborníci z neziskové vzdělávací organizace Sceptical Science a do češtiny přeložili v týmu Factczech, který se zabývá etikou žurnalistiky, dezinformacemi, propagandou a tzv. fake news, čili falešnými zprávami:

Tento příspěvek jsme převzali z portálu FactCzech.

AktuálněStručný návod, jak reagovat na mylné informace