Již tradičně oslavují členové Českého spolku v Košicích a jejich sympatizanti svátek svatého Václava. Letos, v předvečer svátku se zúčastnili na bohoslužbě a po ní se společně veselili na Svatováclavském posvícení. Akci finančně podpořilo Ministerstvo kultury SR z programu Kultura národnostních menšin 2009.
Český spolek v Košicích v rámci Dnů české kultury 2009 slavil svátek svatého Václava, patrona České země. Svatováclavské posvícení se neslo v duchu tradic české lidové kultury a historie. Na začátku slavnostního posvícení jsme si připomenuli život a vládnutí knížete Václava. Svatováclavské posvícení je tradiční každoroční veselicí s bohatým programem, hudbou, tancem, soutěžemi.
Neodmyslitelnou součástí posvícení je soutěž v pečení typicky českých posvíceneckých koláčů, které naše členky pečou podle starých receptů našich maminek a babiček.
Zpěvem lidových písniček jsme se přenesli do časů dávno minulých a zavzpomínali na mládí a tradiční slavnosti v Čechách.
Hojná účast členů spolku, krajanů, sympatizantů i slovenské kulturní veřejnosti svědčí o oblíbenosti této akce, která se letos obzvlášť vydařila. Účast a velký zájem o slavnost je odměnou pro organizátory, kteří program připravili a současně závazkem pro příští i další roky.

Marie Harmatová

Fotogalerie ze Svatováclavského posvícení 2009

Ze života spolkuSvatováclavské posvícení 2009