Svatý Václave, volá Tě Tvůj lid,
vrať své zemi požehnání, vrať svým dětem klid

V pátek 27. září 2013 – v předvečer svátku českého patrona, svatého Václava, jsme se sešli v krásné gotické kapli svatého Michala archanděla v Košicích, abychom vzdali hold tomuto světci.
Slavnostní bohoslužbu celebroval důstojný pan kaplan Patrik Melkovič. V homilii nás vyzval k touze po pokoji, který prožíval i náš světec svatý Václav. Tento mladý kníže vládl sice jen krátkou dobu, ale vyznamenal se tím, že jako křesťanský panovník byl věrným Božím služebníkem a za své předsvědčení o potřebě míru položil i svůj život. Svědectví a život svatého Václava obrátilo hodně lidí k živé víře.
Odkazem svatého Václava pro nás zůstává být věrnými i v nejmenších věcech, pokoj Ducha svatého ať zavládne v našich srdcích. Zapálení láskou pro Boha se má projevit v našich životech a v našich skutcích jako jsou víra, láska a statečnost.
Náš duchovní zážitek umocnil sólovým zpěvem písně J. Resla „Svatý Václave“ pan Borovský.
Za slavnostní bohoslužbu jsme poděkovali našemu Pánu písní „Bože, chválíme Tebe“.
Svatováclavským chorálem a písní „Královno nebes“ jsme slavnost ukončili.
Domů jsme odcházeli duchovně posilněni.

Zdenka Hloušková
foto: Pavol Kraus

Dny české kultury – archivSvatý Václave, volá Tě Tvůj lid