Česká republika se může pochlubit mnoha nádhernými místy se zajímavou historií. Některá jsou velmi známá a některá téměř neznámá. Dnes bych vám jedno takové „téměř neznámé“ místo chtěla představit. Zaujalo mě také proto, že na záchranu, obnovu a propagaci toho místa vzniklo občanské sdružení, lidé se spojili pro dobrou věc a to není zas až tak obvyklé.
Obec Střílky se nachází v okrese Kroměříž. Výraznou dominantou vesnice, která má necelých 700 obyvatel, je do současnosti užívaný barokní hřbitov. Ten je situovaný na vyvýšené terase severního svahu, má čtvercový půdorys a jeho obvod je ohraničen zídkou. Příchod na hřbitov tvoří dvojité schodiště. V zadní části hřbitova je umístěna kaple s kryptou s ostatky majitelů stříleckého panství – hrabat Kuenburků. Druhá krypta je pod vchodem na hřbitov.

Hřbitov dal zbudovat v letech 1730 – 1743 Amadeus Antonín Petřvaldský, majitel stříleckého a tovačovského panství. Je unikátní svojí barokní sochařskou výzdobou, jejímž autorem je moravský sochař Gottfried Fritsch. Na výzdobě se podíleli i další sochaři, např. Blažej Sturm z Holešova nebo brněnský sochař Václav František Solnický. Pravděpodobným autorem projektu je Ignác Josef Cyrani z Bolleshausu, biskupský inženýr a autor kroměřížského kostela sv. Jana Křtitele.
U vstupu stojí socha smutečního anděla v nadživotní velikosti.

Na zídce se nachází mnoho soch a sousoší, ale také kamenné vázy, které symbolizují poslední věci člověka – Smrt, Poslední soud, Očistec, Nebe, Peklo, nebo sochy ctností a hříchů: Víra, Naděje, Láska, Nestřídmost, Hříšnost a Zatvrzelost a mnohé další. Jejich fotografie naleznete na stránkách občanského sdružení Barokní hřbitov ve Střílkách, které jsou k dispozici už jenom v archivu internetu:

Barokní hřbitov ve Střílkách

Při návštěvě hřbitova jsem u jeho vchodu potkala předsedkyni sdružení paní Marii Skřítkovou, která o zlepšení jeho stavu vytrvale bojovala deset let a podařilo se jí získat na opravy dvacet milionů korun.
Hřbitov je přístupný turistické veřejnosti od dubna do října denně od 8 do 17 hodin. S prohlídkou soch a sousoší vám ve Střílkách ochotně pomůže kvalifikovaný průvodce, se kterým se vaše návštěva změní na malou uměleckou vernisáž, což vím z vlastní zkušenosti. Dozvíte se také různé zajímavosti, které se v průvodci neuvádějí, třeba že se jedné z manželek majitele panství říkalo Zrzavá Andula, protože byla zlá.
Z webových stránek obce Střílky a z velmi pěkné brožury, kterou sdružení vydalo, jsem čerpala informace uvedené v tomto článku.

Šárka Popelková

Klenoty naší domovinyUnikátní barokní hřbitov Střílky