Všem členům Českého spolku v Košicích připomínáme, že kromě jiného je povinností člena spolku řádně a včas platit členské příspěvky. Dle stanov je splatnost členského příspěvku vždycky k 31. lednu.

Členské poplatky na rok 2011:
pracující člen 8,50 €
nepracující člen 5,- €

Vzhledem k očekávané tíživé finanční situaci Českého spolku v Košicích v tomto roce, kdy prostředky na projekty obdržíme nejdříve v červenci – srpnu 2011 prosíme naléhavě všechny členy, kteří dosud členské na rok 2011 neuhradili o urychlenou úhradu členského.
V souladu se stanovami Spolku je možné přispět i vyšším individuálním příspěvkem než je stanovené členské.
Členské je možné uhradit

  • osobně v kanceláři Spolku v úředních hodinách, t. j.: pondělí a čtvrtek 10:00 – 13:00, středa 13:30 – 16:30,
  • případně poštovní poukázkou na adresu Český spolek v Košicích, Hlavná 70, 040 01 Košice
  • nebo bankovním převodem na účet číslo 0660 134 207/ 0900, VS 2011, do správy pro přijímatele uveďte své celé jméno.
DokumentyUpozornění pro členy – členské příspěvky 2011