Dne 31. října uplyne 30 let od úmrtí českého herce, dramatika a spisovatele Jana Wericha.
Vzpomínání na tuto velkou osobnost především českého divadelnictví jsme začali  jeho poděkováním za gratulace k 75. narozeninám, kde mimo jiné píše:

„Jak už jsem Vám před pěti léty psal, každý Váš dopis je pro mě řád přátelství, který mi udělujete. Děkujete mi za srandu, za optimizmus, za moudrost a kdoví zač ještě a já to beru. Ovšem patří mi než polovina. Ta druhá polovina patří první písmeně chemického vzorce V+W, Jiřímu Voskovcovi. Ovšem ani Ježka nemůžete vynechat. Ten se, řekl bych nerozlučně vmezeřil do té chemické značky a pojmenoval tento pracovní útvar Tři strážníci. A takoví jsme byli. I když Ti dva byli vlastně jeden.
A pokud se týče mého optimismu, který Vám dělá dobře, to není ani tak dar od Pánaboha, ani dědictví po předcích, jako spíž nutnost. A kam bychom bez něj  přišli? Svět nebyl nikdy jiný, než jaký je teď. Chamtivý a štědrý, statečný i zbabělý. Krutý i laskavý. Blbý i chytrý. A mezi tím byste chtěli žít jen tak, bez smíchu?
Nezbývá nám, než si spolu připít
NA ŽIVOT! NA SRANDU!

Váš Jan Werich“

Záměrem zářijového literárně – hudebního odpoledne bylo přiblížit návštěvníkům především Werichovu spisovatelskou tvorbu. E. Kolivošková v anotaci v knize 1000 dobrých knih vydaných Veřejnou knihovnou Jána Bocatia mimo jiné píše, že po přečtení Italských prázdnin by nejraději nastoupila do autobusu Košice – Řím a navštívila všechna ta města v Itálii, na která Jan Werich v knize vzpomíná. A tak se vybrané kapitoly z Italských prázdnin a povídky Lincoln 1933 střídaly s nahrávkami a mluveným slovem Voskovce a Wericha. Nechyběly ani některé známé i méně známé Werichovy vtipné a trefné výroky vydané v knize Hefty, fóry, moudrosti. Návštěvníky pobavila i stále aktuální nahrávka rozhovoru V. Škutiny s J. Werichem pod názvem Bumerang.

 

 

Veřejná knihovna, s níž při pořádání cyklu Už vím, co budu číst spolupracujeme, má ve svém fondu množství gramofonových nahrávek s nezaměnitelnými hlasy Voskovce a Wericha na hudbu J. Ježka. Nebylo tak jednoduché z jejich stále aktuálních písní vybrat takové, které by zvlášť potěšily ucho posluchačů. Podle jejich reakce se to podařilo a proto nebyl problém si  na konci s chutí zazpívat pod vedením členky ženského sboru M. Haberlandové dvě snad nejznámější – Nebe na zemi a Šaty dělaj člověka. Slovo na úvod i závěr našeho setkání patřilo jako vždy ředitelce knihovny K. Kernerové. Úryvky z literární tvorby J. Wericha četla Helena Miškufová a Eva Balušíková, která literárně – hudební odpoledne připravila.
Soudě podle skutečně nebývalé návštěvnosti se literárně – hudební odpoledne stala oblíbenou akcí. Další naše setkání tentokrát s knihami J. Haška a B. Hrabala bude 11. listopadu v 15:00 h zase v hudebním saloně Veřejné knihovny J. Bocatia na Hlavní 48.

Eva Balušíková
foto: Jiří Zaťovič

 

Obrázky ze setkání nad tvorbou Jana Wericha
Už vím, co číst a poslouchatUž vím co budu číst – Jan Werich